Aktualności
Szkoły wyższe
23 Maja
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2022-05-23

Śląskie konsorcjum inauguruje studia z cyberbezpieczeństwa

Podyplomowe dwukierunkowe studia Cyber Science uruchamia od najbliższego roku akademickiego Śląskie Centrum Inżynierii Prawa, Technologii i Kompetencji Cyfrowych. Mogą w nich uczestniczyć słuchacze z całej Polski. 

Studia są odpowiedzią na zapotrzebowanie rynkowe determinowane przez gospodarkę cyfrową. Specjaliści z zakresu nowych technologii z Uniwersytetu Śląskiego, Politechniki Śląskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowego Instytutu Badawczego NASK (członkowie konsorcjum Cyber Science) przybliżą słuchaczom wiedzę (prawną, technologiczną i ekonomiczną) na temat m.in.: zarządzania cyberbezpieczeństwem, tokenizacji, automatyzacji procesów, sztucznej inteligencji, blockchain, smart contract.

Studia Cyber Science obejmują dwa moduły:

  • Tokenizacja i automatyzacja procesów w gospodarce cyfrowej. Aspekty prawne, techniczne i zarządcze;
  • Zarządzanie cyberbezpieczeństwem

W programie nacisk położony zostanie na interdyscyplinarność. Realizowany materiał będzie wykorzystywał wiedzę nie tylko z zakresu nowoczesnych technologii, ale również z dziedzin, z którymi te wyraźnie się przenikają: prawa, psychologii, zarządzania, socjologii i innych.

Ścieżka edukacyjna Cyber Science adresowana jest nie tylko do osób ściśle związanych z branżą informatyczną i cyfrową, ale także prawników, pracowników administracji, zarządzających wdrożeniami IT itd. W założeniach centrum znajduje się bowiem ogólne podniesienie kompetencji cyfrowych polskiego społeczeństwa, zwłaszcza młodych specjalistów, wkraczających dopiero na rynek pracy.

Zajęcia odbywające się w ramach ścieżki edukacyjnej będą prowadzone w formie hybrydowej. Mogą zatem w nich uczestniczyć słuchacze z całej Polski. Oznacza to, że podczas dwóch semestrów studiów Cyber Science, ćwiczenia i warsztaty będą realizowane nowoczesną metodą VOD w formie online w weekendy. Natomiast część spotkań zrealizowana będzie się w formie stacjonarnej – wykładowcy poprowadzą je na uczelniach wchodzących w skład konsorcjum oraz w siedzibach pozostałych partnerów.

Wszystkie wykłady zostaną udostępnione studiującym osobom na dwa tygodnie przed zjazdem, z możliwością ich wielokrotnego odsłuchiwania. Na podstawie pracy zaliczeniowej przygotowanej w zespole, w trakcie trwającego trzy dni hackatonu, uczestnikom zostaną wręczone dyplomy, a absolwentom zarządzania cyberbezpieczeństwem – certyfikaty Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Więcej szczegółów na tematu studiów Cyber Science znajduje się na stronie centrum.

źródło: UŚ

Dyskusja (0 komentarzy)