Aktualności
Szkoły wyższe
16 Grudnia
Źródło: www.polsl.pl
Opublikowano: 2021-12-16

Śląskie uczelnie w cyfrowym konsorcjum naukowo-badawczym

Pierwsze polskie interdyscyplinarne konsorcjum naukowo-badawcze łączące technologię, Legal Engineering oraz kompetencje cyfrowe powstaje na Śląsku. Porozumienie o jego utworzeniu podpisali rektorzy trzech tamtejszych uczelni i dyrektor Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej.

Umowę sygnowano podczas odbywającego się w Katowicach Szczytu Cyfrowego ONZ-IGF 2021. Podpisali ją: prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk – rektor Politechniki Śląskiej, prof. dr hab. Ryszard Koziołek – rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak – rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Wojciech Pawlak – dyrektor Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowego Instytutu Badawczego.

Śląskie Centrum Inżynierii Prawa, Technologii i Kompetencji Cyfrowych CYBER SCIENCE będzie konsorcjum naukowo-dydaktycznym, do którego dołączyć będą mogły także inne uczelnie z regionu.

Współczesne badania naukowe, a także dydaktyka wymaga interdyscyplinarnego ujęcia. W nowoczesnych uczelniach, zarówno zachodnich, jak i azjatyckich, coraz częściej powstają jednostki wspólne, łączące wiele dotychczas osobno funkcjonujących dziedzin nauki. Połączenie techniki, prawa, zarządzania oraz nowych technologii w otaczającym nas świecie jest oczywiste i takie też powinno być w zakresie badań naukowych oraz dydaktyki. Współczesny prawnik nie tylko musi znać prawo, lecz również potrafić stworzyć smart contract oraz wpisać dane w blockchain oraz stokenizować wartości. Informatyk powinien znać procesy funkcjonujące w FinTech i regulacje prawne cyberbezpieczeństwa, a zarządzający – zarówno prawo nowych technologii, jak i najnowocześniejsze systemy informatyczne wspierające procesy zarządcze – przekonują inicjatorzy przedsięwzięcia.

Konsorcjum jest jedną z pierwszych w Europie jednostek podejmujących badania w zakresie Legal Tech oraz Legal Engineering. Przedmiotem zainteresowania naukowców będą też zagadnienia z zakresu Eco Smart City, Digital Economy, Digital Heritage, Digital Culture oraz eGamingu. Oprócz realizacji grantów badawczych Centrum zadba także o kształcenie na poziomie I, II oraz III stopnia. Planowane jest utworzenie interdyscyplinarnych ścieżek dydaktycznych dla studentów z udziałem NASK, w tym nowoczesnego e-learningu, organizowane będą otwarte seminaria naukowe i wykłady gościnne. Społeczność akademicka ma być też bardziej zaangażowana we wsparcie dla start-upów.

Europa pozostaje w tyle w stosunku do USA, jeśli chodzi o kwestie ucyfrowienia. Chcąc to opóźnienie nadrobić, uruchomiono program Cyfrowa Europa 2021–2027, który zapewnia finansowanie w 5 obszarach: obliczenia superkomputerowe, sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo, zaawansowane umiejętności cyfrowe, zapewnienie szerokiego wykorzystania technologii w gospodarce, społeczeństwie. Wdrażanie nowych technologii wymaga dziś nie tylko kompetencji technologicznych, ale i społecznych, prawnych, a także z zarządzania, marketingu i finansów – mówił podczas wykładu towarzyszącego uroczystemu podpisaniu porozumienia prof. Dariusz Szostek z Uniwersytetu Śląskiego.

Z kolei prof. Paweł Kasprowski z Politechniki Śląskiej zaznaczył, że brak kompetencji cyfrowych jest analfabetyzmem XXI wieku.

Większość ataków hakerskich nie wykorzystuje technologicznych dziur w oprogramowaniu. One celują w najsłabsze ogniwo w systemie, którym był, jest i pozostanie człowiek. Kiedy więc mówimy o kompetencjach cyfrowych, to dotyczy nie tylko grona specjalistów IT, ale po prostu nas wszystkich – przekonywał

Rozpoczęcie działalności CYBER SCIENCE planowane jest w roku akademickim 2022/2023. To nie pierwsza tego typu inicjatywa śląskich uczelni. W lipcu podpisały one porozumienie o współpracy z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego, które zakłada wsparcie procesów analizy dużych zbiorów danych finansowych. UKNF wraz z uczelniami ma zamiar poszerzyć kompetencje w obrębie technologii nadzorczych (SupTech) oraz technologii regulacyjnych (RegTech) celem sprawowania nowoczesnego nadzoru w Polsce oraz umożliwienie transferu wiedzy i technologii.

Jednym z głównych elementów realizacji powyższego założenia jest wykorzystanie nowoczesnych metod modelowania z zastosowaniem elementów uczenia maszynowego wraz z uwzględnieniem algorytmów sztucznej inteligencji. Z uwagi na ilość informacji konieczne będzie zastosowanie technik przetwarzania dużych zbiorów danych (Big Data). Ponadto ze względu na efektywność procesu pozyskiwania wiedzy niezbędne jest zarówno użycie nowoczesnych technik analitycznych opartych o wspomagane systemy eksperckie, jak i sprawdzonych już w praktyce nadzorczej metod statystycznych i ekonometrycznych, jednakże zastosowanych na znacząco większym zbiorze danych. Połączenie technik sprawdzonych w nadzorze finansowym z nowoczesną technologią przełoży się na skok jakościowy w zakresie efektywności prowadzonych analiz.

Współpraca pomiędzy UKNF a uczelniami ma na celu ułatwienie komunikacji pomiędzy nadzorcą i uczestnikami rynku poprzez łatwiejszą wymianę informacji. Umożliwi ona również zaangażowanie środowiska akademickiego w kluczowe projekty dla rynku finansowego.

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)