Aktualności
Szkoły wyższe
01 Marca
Opublikowano: 2019-03-01

Sojusz 4EU+ ubiega się o status European University

Sojusz 4EU+, do którego należy Uniwersytet Warszawski i pięć innych europejskich uczelni badawczych, złożył wniosek w pilotażowym konkursie Komisji Europejskiej „European Universities” finansowanym z programu Erasmus+. Uniwersytety 4EU+ pogłębią współpracę dotyczącą m.in. prowadzenia wspólnych badań, kształcenia i transferu technologii.

10 marca 2018 roku w Paryżu cztery uczelnie: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Sorboński, Uniwersytet w Heidelbergu i Uniwersytet Karola w Pradze – podpisały deklarację dotyczącą stworzenia European University Alliance 4EU. W październiku 2018 sojusz rozszerzył się o dwie nowe instytucje partnerskie: Uniwersytet Kopenhaski i Uniwersytet w Mediolanie (współpraca została sformalizowana w styczniu 2019).

Hasło sojuszu 4EU+, który ubiega się o status uniwersytetu europejskiego, to „Sześciu partnerów, trzy wyzwania, jedna wizja”. W misji sojuszu podkreślono odpowiedzialność uczelni za poszukiwanie rozwiązań globalnych wyzwań m.in. nierówności społecznych, zmian klimatu czy wzrostu fake newsów. Uczelnie zamierzają prowadzić wspólne badania, wspólnie kształcić studentów, tworzyć inicjatywy związane z innowacyjnością, transferem technologii i społeczną odpowiedzialnością uczelni. Wyzwania stojące przed partnerami sojuszu to zwiększenie mobilności, która będzie miała znaczenie dla wszystkich uczelni; pogłębienie integracji i zwiększenie równowagi na poziomie europejskim; ustanowienie wspólnych ram dla kształcenia.

W październiku ubiegłego roku Komisja Europejska ogłosiła pilotażowy konkurs „European Universities” finansowany ze środków programu Erasmus+. Inicjatywa związana jest z propozycją prezydenta Francji, aby utworzyć do 2024 roku 20 międzynarodowych sieci uczelni (European Universities). 28 lutego 2019 roku Uniwersytet Sorboński, w imieniu sojuszu 4EU+, złożył wniosek w konkursie „European Universities”.

Od podpisania w marcu 2018 deklaracji dotyczącej stworzenia European University Alliance 4EU uczelnie zorganizowały szereg spotkań, w których uczestniczyli naukowcy, pracownicy administracji i przedstawiciele władz uczelni.

– Spotkania rektorów i prorektorów uczelni 4EU+ odbywały się rotacyjnie na każdej z uczelni partnerskich. Odbyły się cztery tematyczne warsztaty dla naukowców. Powstały grupy robocze, m.in. grupa ds. edukacyjnych, PR i mobilności. Współpraca objęła również uczelniane ośrodki transferu technologii i biblioteki. Deklarację kooperacji podpisały również uczelniane chóry – wymienia Diana Pustuła, kierownik uniwersyteckiego Biura Międzynarodowych Programów Badawczych koordynującego prace związane z uczestnictwem UW w konsorcjum 4EU+.

Powstało ponad 100 wspólnych projektów badawczych, edukacyjnych i podnoszących kompetencje pracowników. Większość z nich dotyczy programów flagowych, tzw. flagshipów.

UW otrzymał dotację z MNiSW na projekt „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”, dzięki któremu możliwe jest m.in. dofinansowanie kosztów podróży i udziału w seminariach, warsztatach i spotkaniach projektowych. Dodatkowe środki uniwersytet otrzymał z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na projekt „Akademickie Partnerstwo na rzecz Innowacji w Nauczaniu i Uczeniu się” (API) na współpracę z uczelniami 4EU.

Źródło: UW

 

Dyskusja (0 komentarzy)