Aktualności
Szkoły wyższe
11 Marca
Opublikowano: 2019-03-11

Specjalizacja nauczycielska na matematyce w UKSW

Ponad 350 tys. zł otrzymał Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na projekt „Kompetentny nauczyciel matematyki”. Dzięki dotacji studenci II stopnia matematyki zdobędą uprawnienia do zawodu nauczyciela.

Projekt realizowany będzie od 1 sierpnia tego roku przez kolejne trzy lata. W jego ramach na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych UKSW na kierunku matematyka II stopnia prowadzona będzie specjalizacja nauczycielska. Adresatami projektu są absolwenci wyższych uczelni (co najmniej pierwszego stopnia) posiadający dyplom w zakresie nauk ścisłych lub technicznych bez przygotowania pedagogicznego. Ukończenie studiów będzie skutkowało uzyskaniem tytułu magistra matematyki z pełnymi uprawnieniami do wykonywania zawodu nauczyciela matematyki.

Głównym celem projektu jest interdyscyplinarna integracja kształcenia wokół podstawowych zadań, które stoją przed nauczycielem w jego codziennej praktyce szkolnej. Studiowanie pedagogiki, psychologii, dydaktyki przedmiotowej oraz realizowanie praktyki będzie skoncentrowane na problemach związanych z rozwojem ucznia i tworzeniu optymalnych warunków dla tego rozwoju. Realizowane będą dwa cykle. Program studiów dla jednego cyklu obejmie 1500 godz. dydaktycznych. Zajęcia wprowadzą studentów w zagadnienia specjalnościowe oraz umożliwią nabycie praktycznej wiedzy niezbędnej dla nauczyciela matematyki.

W trakcie studiów będą realizowane następujące moduły specjalnościowe: 1. Personalizacja procesu kształcenia nauczycieli z elementami tutoringu. 2. Podstawy pedagogiki dla nauczycieli. 3. Podstawy psychologii dla nauczycieli. 4. Organizacja pracy szkoły z elementami prawa oświatowego. 5. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w systemie oświaty. 6. Praktyka psychologiczno-pedagogiczna (śródroczna). 7. Kultura języka. 8. Podstawy dydaktyki. 9. Dydaktyka przedmiotowa. 10. Podstawy diagnostyki edukacyjnej dla nauczycieli. 11. Technologia informacyjno-komunikacyjna (TIK) i informatyka dla nauczycieli. 12. Praktyka nauczycielska. 13. Specjalistyczne szkolenia komputerowe – ECDL STANDARD. 

Wartość całkowita projektu to 353 592,00 zł.

Źródło: UKSW

Dyskusja (0 komentarzy)