Aktualności
Szkoły wyższe
13 Czerwca
Opublikowano: 2017-06-13

Specjalne szkolenia dla kadry naukowej WSPiA

Wprowadzenie innowacyjnych sposobów przekazywania wiedzy z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi oraz szkolenia kadry dydaktycznej z zakresu nowych metod nauczania, to główne założenia nowego projektu, który przez najbliższy rok będzie realizować WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa. Na podniesienie kompetencji swoich wykładowców uczelnia otrzymała prawie 500 tys. zł z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Co bardzo ważne, projekt pt. „Podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej” został sklasyfikowany na drugim miejscu spośród 48 projektów, które otrzymały dofinansowanie. WSPiA jest także jedyną uczelnią z Podkarpacia, która zdobyła fundusze z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na podnoszenia kompetencji swojej kadry dydaktycznej.

– Projekt przygotowany przez WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą otrzymał podczas oceny 109,5 pkt. Jest to druga najwyższa ocena spośród wszystkich zgłoszonych projektów. Nasze propozycje okazały się lepsze od tych, które zgłosiły największe polskie uniwersytety, politechniki oraz uczelnie niepubliczne. To bardzo cieszy, bo NCBiR w ten sposób docenił naszą pracę, sposób rozwoju kadry naukowej i propozycje nowych metod nauczania w szkolnictwie wyższym – tłumaczy Teresa Kubas-Hul, pełnomocnik rektora WSPiA ds. pozyskiwania środków zewnętrznych.

Wartość projektu to prawie 500 tys. zł. Pieniądze pochodzą z NCBiR. Projekt realizowany będzie do końca 2018 r. Pozwoli m.in. na wprowadzenie w WSPiA najnowszych i innowacyjnych sposobów przekazywania wiedzy. Dzięki temu studenci WSPiA będą uczestniczyć w zajęciach realizowanych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi, m.in. tablic interaktywnych, gier decyzyjnych i biznesowych. Treści na zajęciach przekazywane będą za pomocą prezentacji graficznych przygotowywanych w nowoczesny i ciekawy sposób. Nauczyciele akademiccy będą uzupełniać swoje kompetencje w zakresie korzystania z profesjonalnych baz danych oraz programów graficznych i wykorzystywać je do przekazywania wiedzy. Będą również podnosić swoje umiejętności w zakresie nauki w językach obcych, m.in. angielskim prawniczym i prawniczo-ekonomicznym.

Projekt dotyczący podnoszenia kompetencji kadry dydaktycznej WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej będzie miał także bezpośredni wpływ na kształcenia studentów. Dzięki nowym umiejętnościom zdobytym podczas szkoleń, kursów i warsztatów wykładowcy WSPiA jeszcze lepiej będą mogli przygotować studentów do podjęcia pracy nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Nowe metody nauczania pozwolą również na przekazanie dodatkowych wiadomości, często wykraczających poza program studiów w przystępny i ciekawy sposób. Dzięki temu studia w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej staną się atrakcyjniejsze i jeszcze bardziej praktyczne.

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa jako jedyna uczelnia z regionu w tym roku pozyskała prawie 12 mln zł na realizację 11 różnych projektów. Są to projekty naukowo-badawcze wspomagające rozwój kompetencji nie tylko studentów WSPiA, ale także młodzieży ze szkól podstawowych i ponadgimnazjalnych z Podkarpacia. Dodatkowo uczelnia wesprze rozwój kadry naukowej oraz wprowadzi nowoczesne meteory nauczania, a dzięki stworzeniu platformy e-usług edukacyjnych poprawimy jakości i dostępność usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną.

Projekty, na które WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa otrzymała dofinansowanie to:

– „Platforma e-usług edukacyjnych” – wartość projektu dofinansowanego z RPO woj. Podkarpackiego to 5 mln 600 tys. zł;

– „Podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej” – wartość dofinansowania z NCBiR to prawie 500 tys. zł;

– „Zarządzanie Transportem – Spedycją – Logistyką – Twój patent na sukces w warunkach konkurencyjności” wartość projektu to prawie 1 mln 200 tys. zł. Pieniądze pochodzą z programu „Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego” realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju;

– „Absolwent WSPiA liderem rynku pracy”, „Zostań przedsiębiorcą z WSPiA”, „Absolwent Prawa WSPiA liderem rynku pracy” “Ochrona osób i mienia w Polsce – zostań profesjonalistą – wykwalifikowany Absolwent WSPiA” – cztery projekty WSPiA realizowane w ramach Programu Rozwoju Kompetencji. Ich wartość to ponad 3,4 mln zł;

– Trzy projekty o łącznej wartości 300 tys. zł adresowane są do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Podkarpacia. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój WSPiA zrealizuje projekty: „Akademia Młodych Filozofów”, „Filozofia Bezpieczeństwa – sztuka negocjacji, poprawnego argumentowania i krytycznego myślenia, jako atuty kandydatów do służb mundurowych” oraz „WSPiA kreatorem logicznego myślenia”;

– „Laboratorium Młodego Naukowca to projekt WSPiA, który zwyciężył w konkursie Uniwersytet Młodego Odkrywcy ogłoszonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Na jego realizację WSPiA otrzymała z MNiSW 40 tys. zł.

Przemysław Pawlak

Dyskusja (0 komentarzy)