Aktualności
Szkoły wyższe
25 Października
Fot. Michał Święcicki
Opublikowano: 2019-10-25

Spółdzielczy Instytut Badawczy w Uniwersytecie Rzeszowskim

Na Uniwersytecie Rzeszowskim otwarto Spółdzielczy Instytut Badawczy. To filia jednostki, działającej w ramach Krajowej Rady Spółdzielczej, której głównym celem jest nowoczesne kształcenie kadr spółdzielczych na poziomie akademickim.

W uroczystym otwarciu uczestniczyli: prof. dr hab. Sylwester Czopek, rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego, dr hab. Grzegorz Ślusarz, prof. UR, prorektor ds. Kolegium Nauk Społecznych, dr Jerzy Jankowski, przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej oraz pracownicy związani zarówno z uniwersytetem, jak również KRS.

Jak podkreślał w swoim wystąpieniu dr Jankowski, inicjatywa utworzenia Spółdzielczego Instytutu Badawczego wynikała z potrzeb i oczekiwań społeczności spółdzielczej w Polsce, w tym Krajowej Rady Spółdzielczej, będącej naczelnym organem samorządu spółdzielczego oraz blisko sześćdziesięciu związków spółdzielczych krajowych i regionalnych.

– Za utworzeniem filii Spółdzielczego Instytutu Badawczego na Uniwersytecie Rzeszowskim przemawiają historycznie utrwalone tradycje spółdzielczości w regionie południowo-wschodniej Polski, poczynając od Towarzystwa Rolniczego Hrubieszowskiego założonego w 1816 roku przez ks. Stanisława Staszica, który stał się w ten sposób prekursorem ruchu spółdzielczego na ziemiach polskich i jednocześnie w Europie. Spółdzielczość polska w ciągu tych ponad dwustu lat swego istnienia wpisała się na trwałe w dzieje państwa, stając się ważnym elementem życia gospodarczego i społecznego. Tworząc filię robimy ogromny krok w kierunku odbudowania i rozwoju nowoczesnego kształcenia kadr spółdzielczych na poziomie akademickim. Celem tego przedsięwzięcia jest przekształcanie spółdzielczości w nowoczesny, innowacyjny i konkurencyjny sektor gospodarki – mówił przewodniczący ZO KRS.

Dr hab. Grzegorz Ślusarz, prof. UR, dodał, że Instytut będzie prowadził nie tylko badania związane z szeroko rozumianą problematyką spółdzielczą, ale również podejmował różne inicjatywy służące kształceniu  kadr dla spółdzielczości. Jedną z pierwszych będzie uruchomienie niestacjonarnych studiów podyplomowych kształcących liderów z zakresu spółdzielczości mieszkaniowej w Polsce, w modułach technologicznym oraz bankowości elektronicznej.

Filia SIB mieści się w Kampusie Zalesie, w Instytucie Finansów i Rachunkowości Uniwersytetu Rzeszowskiego.

źródło: URz

Dyskusja (0 komentarzy)