Aktualności
Szkoły wyższe
23 Stycznia
Opublikowano: 2018-01-23

Sprawne zarządzanie służbą zdrowia

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach współpracować będzie ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. Stosowna umowa podpisana została przez dr. hab. Roberta Tomanka, prof. UE, rektora UE, i dr Jerzego Szafranowicza, dyrektora Śląskiego OW NFZ.

Obie strony zadeklarowały, że będą współpracować wymieniając się posiadanym dorobkiem naukowym, zasobami kadrowymi, edukacyjnymi, a także praktycznym doświadczeniem. Na mocy bilateralnego porozumienia katowiccy studenci otrzymają możliwość odbywania praktyk i staży w Śląskim Oddziale NFZ, którego pracownicy z kolei dostaną szansę uczestniczenia w studiach podyplomowych i doktoranckich oraz w profesjonalnych szkoleniach oferowanych przez UE. Oba podmioty gwarantują ponadto wzajemną pomoc wykorzystującą zaawansowanie technologiczne posiadanej aparatury, wydajność różnorakich urządzeń, a także bogactwo zasobów bibliotecznych i skuteczność opracowanych metod logistycznych.

Jak podkreślił prof. Tomanek, podjęta wspólnie inicjatywa pozwala nie tylko poważnie myśleć o obecnych studentach UE w kategorii przyszłej kadry merytorycznie zasilającej zespół Śląskiego Oddziału NFZ, ale także umiejscawia katowicką uczelnię jako profesjonalnego eksperta w dziedzinie zarządzania służbą zdrowia.

Dr Szafranowicz zaakcentował fakt, że podpisana umowa jest pierwszą tego typu inicjatywą, która pozwala nawiązać ścisłą współpracę kierowanego przez niego oddziału NFZ z wybraną uczelnią. Dzięki takiemu krokowi skutecznie będzie można zintegrować praktykę płynącą z obszaru usług zdrowotnych z potencjałem naukowo-badawczym generowanym przez uniwersyteckich specjalistów.

az

(źródło: ue.katowice.pl)

Dyskusja (0 komentarzy)