Aktualności
Szkoły wyższe
31 Grudnia
Źródło: arch. WSPiA
Opublikowano: 2020-12-31

Srebrny jubileusz WSPiA

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa obchodzi swoje 25-lecie. To pierwsza niepubliczna uczelnia powstała w Polsce południowo-wschodniej i pierwsza cywilna szkoła wyższa w regionie zlokalizowana poza Rzeszowem.  

W historii WSPiA bardzo ważne są dwie daty. Pierwsza to piątek 29 grudnia 1995 roku. Wtedy właśnie prof. Jerzy Posłuszny, założyciel i pomysłodawca uczelni otrzymał od Ministra Edukacji Narodowej decyzję o utworzeniu Wyższej Szkoły Administracji i Zarządzania w Przemyślu. Została wpisana do rejestru niepublicznych szkół wyższych pod numerem 75. Nazajutrz, 30 grudnia 1995 roku, podpisano akt notarialny tworzący WSAiZ – obecnie WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą. Rektorem uczelni od chwili jej powstania jest prof. Jerzy Posłuszny.

Wszystko zaczęło się w Przemyślu, w którym w latach dziewięćdziesiątych było ogromne zapotrzebowanie na szkołę wyższą. Do utworzenia jej zachęciły mnie ówczesne władze woj. przemyskiego. Później przyszedł czas na stworzenie Wydziału Zamiejscowego w Rzeszowie. To była odpowiedź na wzrastającą popularność oferty edukacyjnej zaproponowanej przez uczelnię – wspomina prof. Posłuszny.

Była to nie tylko pierwsza uczelnia niepubliczna na Podkarpaciu, ale też pierwsza samodzielna uczelnia zlokalizowana poza Rzeszowem.

Przy pomocy ówczesnej środowiska naukowego filii UMCS tworzyłem ją zupełnie od zera. Nie mieliśmy też żadnej dotacji. Przez parę tygodni pierwszy rektorat mieścił się w… bagażniku mojego samochodu. Po 25 latach najbardziej dumny jestem ze zbudowania znakomitej kadry naukowo-dydaktycznej i mocnej pozycji naukowej. WSPiA jest czołowym środowiskiem naukowym w Polsce w zakresie administracji. Dumny jestem z naszego kampusu w Rzeszowie. Warto też przypomnieć, że dzięki powstaniu uczelni uratowane zostały takie zabytki przemyskie, jak Pałac Lubomirskich na Bakończycach oraz Dom Robotniczy, czyli dawne kino Bałtyk – wylicza rektor.

W 2007 roku nastąpiła zmiana nazwy z WSAiZ na Wyższą Szkołę Prawa i Administracji. Cztery lata temu ponownie zmieniono szyld – na WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa. Siedziba uczelni na początku mieściła się w Przemyślu. W 2016 r. przeniosła się do Rzeszowa. W 2011 roku WSPiA otrzymała uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne. Dzięki temu została pierwszą na Podkarpaciu i w Polsce południowo-wschodniej niepubliczną uczelnią akademicką.

WSPiA oferuje studia stacjonarne i niestacjonarne na czterech kierunkach. Posiada uprawnienia do prowadzenia studiów I i II stopnia na kierunkach: administracja, zarządzanie i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo. Obecnie w WSPiA studiuje ponad 5 tys. studentów w tym 2 tys. na pierwszym roku. Przez ćwierć wieku mury uczelni opuściło ponad 50 tys. absolwentów.

Z uwagi na pandemię obchody jubileuszu 25-lecia przesunięto na przyszły rok.

MK, źródło: WSPiA

Pierwsza inauguracja roku akademickiego w 1995 roku
Pierwsza siedziba WSAiZ w Pałacu Lubomirskich na Bakończycach w Przemyślu
Dom Robotniczy, czyli dawne kino Bałtyk – siedziba WSPiA
X Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa Karnego i Kryminologii
Decyzja MENiS o wpisie do rejestru uczelni niepaństwowych
Uroczyste otwarcie nowej siedziby Zamiejscowego Wydziału Prawa i Administracji w Rzeszowie przy ul. Cegielnianej 14
W 2010 r. w WSPiA powstaje Podkarpackie Forum Myśli Prawniczej
Oddanie do użytku ogrodów uczelnianych w 2012 roku
Zakończenie rozbudowy Collegium Securitatis w 2014 r.
Dyskusja (1 komentarz)
  • ~śmiałek 05.01.2021 09:01

    Tylko pogratulować i życzyć dalszych sukcesów naukowo-dydaktycznych . Więcej takich uczelni !!