Aktualności
Szkoły wyższe
16 Stycznia
Opublikowano: 2018-01-16

Startuje Legia Akademicka w AM w Szczecinie

Akademia Morska w Szczecinie przystąpiła do programu ochotniczego szkolenia studentów w ramach Legii Akademickiej. Szkolenie składa się z części teoretycznej – która odbędzie się w formie organizowanych w uczelni wykładów, a także praktycznej – organizowanej w formie ćwiczeń wojskowych w ośrodkach szkoleniowych Sił Zbrojnych RP. 

Pierwszy etap zajęć w Akademii Morskiej w Szczecinie rozpocznie się  już 12 stycznia. Do Legii Akademickiej AM przystąpiło 55 studentów: 43 mężczyzn i 12 kobiet. Wśród nich: z Wydziału Nawigacyjnego – 36, z Wydziału Mechanicznego – 5, z Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu – 14 studentów. Najwięcej uczestników zgłosiło się z pierwszego roku – 22, z drugiego – 16, z trzeciego – 9, zaś z czwartego – 8 chętnych.

Pilotażowy Projekt ochotniczego szkolenia studentów w ramach Legii Akademickiej startuje w roku akademickim 2017/2018. W części teoretycznej program nauczania będzie obejmował ok. 30 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbędą się w formie wykładów.

Po zaliczeniu części teoretycznej student ochotnik, składa wniosek do organów wojskowych o otrzymanie karty powołania na ćwiczenia wojskowe. Część praktyczna programu (trwająca 21 dni w przypadku szkolenia szeregowych rezerwy oraz 42 dni w przypadku szkolenia podoficerów rezerwy) będzie realizowana w wytypowanych ośrodkach szkoleniowych Sił Zbrojnych RP w czasie tzw. przerwy wakacyjnej.

Moduł szkolenia podstawowego trwa 21 dni, zakończony jest egzaminem i złożeniem przysięgi. Moduł szkolenia podoficerskiego trwa 21 dni, zakończony jest egzaminem i mianowaniem na stopień kaprala rezerwy.

Więcej informacji: http://www.legiaakademicka.mil.pl

Weronika Bulicz

Dyskusja (0 komentarzy)