Aktualności
Szkoły wyższe
21 Września
Opublikowano: 2017-09-21

STAŻ NA START – nowy program dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego

Projekt Biura Karier Uniwersytetu Łódzkiego „Staż na start” znalazł się w pierwszej piątce najwyżej dofinansowanych projektów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w konkursie wspierającym rozwój kompetencji w szkolnictwie wyższym. Łącznie dofinansowano niemal 200 projektów edukacyjnych. Uniwersytet Łódzki wyprzedziły jedynie UAM i politechniki Rzeszowska i Lubelska. Kwota dofinansowania dla łódzkiej uczelni wynosi ponad 4 mln złotych. UŁ jest liderem w pozyskiwaniu grantów NCBiR wśród regionalnych uczelni – w tym rozdaniu zdobył łącznie ponad 6,5 mln zł.

Uniwersytet rozpocznie realizację projektu z początkiem października. Do 30 września 2019 roku Biuro Karier UŁ – we współpracy z pracodawcami – umożliwi 446 studentom z siedmiu wydziałów UŁ  odbycie płatnego stażu (360 godzin) w czołowych firmach wybranych branż w Łodzi. Studenci uczestniczący w projekcie otrzymają wsparcie opiekuna merytorycznego oraz stypendium w wysokości 6 660 zł za cały okres stażu.

„Staż na start” to kolejna propozycja wspierająca studentów i studentki w ich pierwszych krokach na rynku pracy. – W ramach działań Biura Karier oferujemy naszym studentom doradztwo zawodowe, doradztwo z zakresu przedsiębiorczości oraz coaching kariery. Na bieżąco monitorujemy losy naszych absolwentów i staramy się dostosowywać ofertę do oczekiwań pracodawców. Biuro Karier organizuje też m.in. Recruitment Days – szybkie spotkania rekrutacyjne z pracodawcami oraz cykl bezpłatnych szkoleń w ramach Akademii Kompetencji – mówi prof. Tomasz Cieślak, prorektor ds. studenckich Uniwersytetu Łódzkiego. – Aktualnie przygotowujemy się do Uniwersyteckich Targów Pracy, które co roku przyciągają czołowych pracodawców w regionie i kilka tysięcy odwiedzających osób. Wydarzenie to odbędzie się już 16 listopada, tradycyjnie na Wydziale Zarządzania UŁ. Nowy program stażowy traktujemy jako uzupełnienie naszej oferty o kolejną formę wsparcia dla studentów, ale i pracodawców – dodaje prorektor Cieślak.

„Staż na start” jest drugą w krótkim czasie inicjatywą Biura Karier współfinansowaną ze środków unijnych. W 2016 roku uruchomiony został projekt „KreaTOR Kariery”, w ramach którego 1000 studentów i studentek skorzysta z profesjonalnego wsparcia doradców zawodowych, coacha kariery i doradcy ds. przedsiębiorczości.

Drugi projekt  z UŁ, który uzyskał dofinansowanie w konkursie NCBR, „DOBRY STAŻ-DOBRY START. Profilowane programy stażowe dla studentów WPiA UŁ”, został złożony przez Wydział Prawa i Administracji. Przyznane dofinansowanie dla projektu wynosi ponad 2,3 mln.

Honorata Ogieniewska

Dyskusja (0 komentarzy)