Aktualności
Szkoły wyższe
04 Marca
Opublikowano: 2019-03-04

Stosunki międzynarodowe UMCS z oceną wyróżniającą

Polska Komisja Akredytacyjna przyznała ocenę wyróżniającą kierunkowi studiów Stosunki międzynarodowe prowadzonemu na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jest to nobilitacja oraz docenienie wysokiego poziomu jakości kształcenia, jaki oferujemy studentom. To także jeden z nielicznych przypadków tak wysokiej noty dla kierunku z zakresu stosunków międzynarodowych w Polsce.

Prezydium PKA wskazało wiele wyróżniających, dobrych praktyk realizowanych przez Wydział Politologii. Na uwagę zasługują zwłaszcza:
– oryginalna i autorska koncepcja nauczania, oparta na własnych doświadczeniach badawczych osób prowadzących zajęcia;
– szeroki wachlarz przedmiotów (w tym bogata oferta zajęć w języku angielskim) i różnorodność metod kształcenia, a także powiązanie jakości kształcenia z prowadzonymi na Wydziale badaniami;
– zatrudnianie wykładowców-praktyków współpracujących z uczelnią w procesie dydaktycznym, dzięki czemu proces kształcenia na kierunku ma nie tylko wymiar teoretyczny, ale też praktyczny;
– różne działania wspierające studentów anglojęzycznej ścieżki International Relations.

Działania te wyróżniają oceniany kierunek na tle innych ścieżek kształcenia z zakresu stosunków międzynarodowych. Do tego sukcesu przyczyniła się kadra naukowa Zakładu Stosunków Międzynarodowych UMCS pod kierownictwem prof. Marka Pietrasia, prodziekana Wydziału Politologii ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą.

Warto dodać, że od roku akademickiego 2019/2020 Wydział Politologii UMCS będzie oferował pełną ścieżkę kształcenia w języku angielskim. Kandydaci mogą aplikować na studia International Relations I stopnia (nowo utworzony kierunek), II stopnia, a także anglojęzyczne studia doktoranckie Doctoral programme in political science.

Katarzyna Skałecka

Dyskusja (0 komentarzy)