Aktualności
Szkoły wyższe
23 Stycznia
Źródło: www.pw.edu.pl
Opublikowano: 2023-01-23

Strategiczne porozumienie WUM i PW

Z myślą o rozwoju biotechnologii i inżynierii biomedycznej Politechnika Warszawska oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny podpisały porozumienie o współpracy naukowej.

Dokument, który wyznacza strategiczne ramy wspólnych działań uczelni, podpisali 20 stycznia prof. Zbigniew Gaciong – rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz prof. Krzysztof Zaremba – rektor Politechniki Warszawskiej. Obie uczelnie łączą siły w obszarze biotechnologii i inżynierii biomedycznej. W porozumieniu zapisano, że WUM i PW nawiązują strategiczną współpracę „biorąc pod uwagę multidyscyplinarne podejście do procesów tworzenia innowacji oraz zintegrowane zarządzanie działalnością innowacyjną, od odkrycia w ramach badań podstawowych, przez rozwój pomysłu w ramach działalności rozwojowej do etapu komercjalizacji skończonego produktu oraz fakt, iż działalności badawczo-rozwojowej dominują współcześnie modele partnerskie i sieciowe, budowane wokół klastrów naukowych i technologicznych, przy istotnym udziale firm farmaceutycznych i biotechnologicznych”.

Badania w zakresie problemów zdrowia, a w szczególności rozwoju technik diagnostycznych, nowych leków oraz medycyny regeneracyjnej, stanowią dominujący obszar badawczy wielu uniwersytetów medycznych, a powinny być rozszerzane również na uczelnie techniczne – przekonuje prof. Krzysztof Zaremba, rektor PW. – „Zdrowe, zrównoważone środowisko życia” to jeden z filarów Strategii Rozwoju Politechniki Warszawskiej – dodaje.

Obie uczelnie chcą, aby opracowane przez nie rozwiązania w większej skali były wykorzystywane w przemyśle biotechnologicznym i działalności klinicznej. Celem jest także pomoc badaczom z sektora publicznego i prywatnego w tworzeniu skutecznych rozwiązań służących poprawie zdrowia ludności i rozwoju nauki. Podpisanie porozumienia i połączenie potencjałów obu uczelni ma wspierać udział naukowców WUM i PW w międzynarodowych projektach i sprzyjać pozyskiwaniu środków na badania, rozwój i prace wdrożeniowe. Zespoły naukowe będą też wspólnie przygotowywać publikacje w krajowych i światowych pismach naukowych oraz brać udział w seminariach i konferencjach. Planowane są również wspólne programy akademickie, a także wymiany naukowców, pracowników i studentów.

Współczesna medycyna to nowoczesne technologie, dlatego Politechnika jest dla nas idealnym partnerem. Bardzo liczymy, że z tej współpracy obie strony osiągną bardzo konkretne korzyści – zaznacza prof. Zbigniew Gaciong, rektor WUM.

Oprócz zastosowań sztucznej inteligencji do wspomagania rozpoznań w różnych sytuacjach klinicznych oraz inżynierii biomateriałowej, kooperacja obejmie także m.in. wykorzystanie danych naukowych i danych medycznych. Władze Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wyraziły zainteresowanie stworzeniem centrum medycyny cyfrowej.

MK, źródło: WUM, PW

Dyskusja (1 komentarz)
  • ~PN 27.01.2023 18:30

    Powodzenia PW, my na wspolpracy z WUM polegliśmy.