Aktualności
Szkoły wyższe
15 Października
Opublikowano: 2021-10-15

Studenci KUL na praktykach w Wiedniu

Studenci Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie będą mogli zdobywać doświadczenie dyplomatyczne podczas praktyk i staży w Stałym Przedstawicielstwie Stolicy Apostolskiej przy Biurze Narodów Zjednoczonych i Agencjach Wyspecjalizowanych w Wiedniu.

To efekt umowy, którą pod koniec września w Wiedniu podpisali: rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski oraz kierujący misją dyplomatyczną Watykanu ks. Janusz Urbańczyk.

Kościół Katolicki w globalnej przestrzeni jest reprezentowany przez Stolicę Apostolską, która w imieniu wspólnoty prowadzi działalność dyplomatyczną poprzez swoje przedstawicielstwa w innych państwach i organizacjach międzynarodowych. Jednym z nich jest Stałe Przedstawicielstwo Stolicy Apostolskiej przy Biurze Narodów Zjednoczonych i Agencjach Wyspecjalizowanych w Wiedniu, które reprezentuje papieża przy: Biurze Narodów Zjednoczonych w Wiedniu (stały obserwator od 1988 r.), Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (stały przedstawiciel od 1988 r.), Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju Przemysłowego (stały obserwator od 1988 r.), Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (stały przedstawiciel od 1994 r.) oraz Komisji Przygotowawczej ds. Całkowitego Zakazu Prób z Bronią Jądrową (stały przedstawiciel od 2015 r.). W zakresie działalności Przedstawicielstwa znajdują się m.in. prawa człowieka, zrównoważony rozwój, problemy związane z migracją, energią atomową, bezpieczeństwem i rozbrojeniem.

Dzięki podpisanej umowie powstanie specjalny program stypendialny, a studenci KUL będą mogli odbywać trwające od 6 do 11 miesięcy praktyki w siedzibie Przedstawicielstwa. To okazja do poznania od środka specyfiki pracy w przedstawicielstwie dyplomatycznym i zdobycia unikatowego doświadczenia. Stypendystą będzie mógł zostać praktykujący katolik, a wśród innych wymagań stawianych kandydatom jest m.in. biegła znajomość języka angielskiego (dodatkowym atutem także znajomość języka niemieckiego), a także wiedza z obszarów działalności, będących w zakresie zainteresowania Stałego Przedstawicielstwa.

źródło: KUL

Dyskusja (0 komentarzy)