Aktualności
Szkoły wyższe
03 Stycznia
Opublikowano: 2017-01-03

Studenci WSPiA otrzymali świąteczno-noworoczny bonus

70, 100 i 130 zł – o tyle wzrosły stypendia specjalne, rektorskie i socjalne dla studentów WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. Dodatkowo przed Świętami Bożego Narodzenia wszystkie osoby korzystające z pomocy materialnej w uczelni otrzymały wyrównanie za poprzednie miesiące. Podwyższenie stawek możliwe było dzięki dodatkowej dotacji, którą WSPiA otrzymała z budżetu państwa.
Dzięki podwyższeniu stawek stypendialnych i wypłacie wyrównania za poprzednie miesiące (od października 2016 r.) studenci WSPiA otrzymali dodatkowo nawet 900 zł. W kolejnych miesiącach wypłacane będą wyższe stypendia w nowych stawkach. Stypendia socjalne w WSPiA zwiększone zostały o 130 zł i wynoszą w tej chwili od 600 do 690 zł. W przypadku stypendia rektora stawka zwiększona została o 100 zł. Dzięki temu najlepsi studenci otrzymają miesięcznie od 500 do 800 zł. O 70 zł zwiększone zostało także stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych. W tym przypadku student co miesiąc może otrzymać od 400 do 500 zł.
Przypomnijmy, że to nie jedyne zmiany w systemie stypendialnym. W uczelni ustalony został nowy próg dochodu netto uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne. W tym roku akademickim wynosi aż 1050 zł na osobę w rodzinie i jest to jedna z najwyższych stawek w Rzeszowie. Dzięki temu jeszcze więcej studentów może ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego.
Dzięki zmianom w systemie stypendialnym WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, studenci korzystający z pomocy materialnej mogą otrzymać co miesiąc prawie 2000 zł. Jest to kwota, która w zupełności wystarczy na pokrycie opłaty za studia, mieszkanie uczelniane, obiady abonamentowe w restauracji W Ogrodach oraz część kosztów codziennego życia w Rzeszowie.
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa co roku otrzymuje z budżetu państwa ponad 7 mln zł. Dzięki temu uczelnia może wspierać finansowo swoich studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. W ubiegłym roku akademickim z pomocy materialnej korzystało prawie 1500 studentów WSPiA. Prawie 1200 z nich otrzymywało stypendia socjalne, stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi losowe. Stypendium rektora m.in. za wyniki w nauce otrzymało około 10% studentów uczelni.
WSPiA przyznaje także stypendia z własnego budżetu, które przyznawane są podczas organizowanej w uczelni Gali „Najlepsi z dobrych”. Co roku najlepsi studenci w poszczególnych kolegiach oraz sportowcy otrzymują stypendium w wysokości od 500 do 1500 zł.
Przemysław Pawlak

Dyskusja (0 komentarzy)