Aktualności
Szkoły wyższe
21 Grudnia
Opublikowano: 2017-12-21

Studentka WSPiA stypendystką ministra nauki i szkolnictwa wyższego

Agata Lizak, studentka V roku prawa w WSPiA Rzeszowskiej Szkle Wyższej po raz drugi została stypendystką Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Znalazła się w gronie ponad 600 studentów z całej Polski nagrodzonych za wybitne osiągnięcia. Wart dodać, że jest to jedyna na Podkarpaciu studentka prawa, która otrzymała to prestiżowe stypendium.

Agata Lizak studiuje na piątym roku prawa w WSPiA Rzeszowskiej Szkle Wyższej. Od początku studiów mocno angażuje się w działalność naukową uczestnicząc w wielu regionalnych i ogólnopolskich konkursach, konferencjach i seminariach naukowych.

W nagrodę za swoje osiągnięcia naukowe otrzyma stypendium w wysokości 15 tys. zł. Stypendium MNiSW przyznawane jest za wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z odbywanymi studiami lub wybitne osiągnięcia w sporcie. Przy ocenie wniosków pod uwagę brane są m.in. publikacje w czasopismach naukowych, udział w projektach badawczych, referaty wygłoszone na konferencjach naukowych oraz nagrody uzyskane w konkursach o zasięgu międzynarodowym. W tym roku stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego otrzymało 645 studentów, na ponad 1 mln 300 tys. studiujących w Polsce.

Agata Lizak otrzymała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego już po raz drugi. Jest laureatką II edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie organizowanej przez WSPiA. Dwukrotnie zwyciężyła w organizowanym przez WSPiA Dyktandzie Rzeszowskim.

W ostatnim czasie może również pochwalić się wygraniem dwóch prestiżowych konkursów dla młodych prawników. W pierwszym pt. „Acta non Verba” zadaniem konkursowym było przygotowanie eseju dotyczącego prawa zamówień publicznych, prawa autorskiego oraz prawa budowlanego. Studentka WSPiA przygotowała pracę z zakresu prawa zamówień publicznych, którą doceniło jury konkursowe. Drugi konkurs zorganizowany został w Bydgoszczy przez „Santander Art & Culture Law Review”. W tym przypadku zadaniem uczestników było przygotowanie glosy do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zasad wpisywania zabytków na Listę Skarbów Dziedzictwa.

Przemysław Pawlak

Dyskusja (0 komentarzy)