Aktualności
Szkoły wyższe
30 Maja
Źródło: WAT
Opublikowano: 2023-05-30

Studia dla przyszłych wojskowych ekspertów w dziedzinie łączności

Technologie elektroniczne i telekomunikacyjne – to nowy kierunek, który pojawił się w ofercie Wojskowej Akademii Technicznej. Studia o profilu praktycznym przygotują do zawodu inżyniera-dowódcy w służbach technicznych łączności i informatyki.

W roku akademickim 2023/2024 Wojskowa Akademia Techniczna przyjmie 1018 osób na 13 kierunkach wojskowych jednolitych studiów magisterskich. Studia na kierunku technologie elektroniczne i telekomunikacyjne na Wydziale Elektroniki będzie mogło rozpocząć 26 osób. Kształcenie potrwa 5 lat, a zakończy je obrona pracy dyplomowej. Absolwenci uzyskają tytuł magistra inżyniera i będą promowani na pierwszy stopień oficerski – podporucznika Wojska Polskiego.

Technologie elektroniczne i telekomunikacyjne są odpowiedzią na rosnące potrzeby Sił Zbrojnych RP w zakresie pozyskiwania oficerów z praktycznymi kompetencjami inżynierskimi niezbędnymi do wdrażania nowoczesnych wojskowych systemów elektronicznych i telekomunikacyjnych, które wchodzą na wyposażenie dynamicznie rozwijającego się i modernizowanego Wojska Polskiego – wyjaśnia dr hab. inż. Jacek Jakubowski, prof. WAT, prodziekan ds. kształcenia i rozwoju Wydziału Elektroniki.

Program studiów został tak skonstruowany, aby młodzi ludzie mogli połączyć ogólną wiedzę politechniczną z praktycznymi umiejętnościami inżynierskimi nabytymi w pracowniach i laboratoriach wyposażonych w nowoczesny specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie.

Studenci będą realizować takie przedmioty jak: radiostacje wielofunkcyjne, sieci IP w zastosowaniach wojskowych, węzły teleinformatyczne w systemach wsparcia dowodzenia, cyberbezpieczeństwo, łączność satelitarna czy zarządzanie wojskowymi systemami łączności – wymienia prof. Jacek Jakubowski.

Dzięki praktycznemu profilowi studiów, już w trakcie ich trwania podchorążowie będą odbywać praktyki w centrach wojskowych zajmujących się organizacją i utrzymaniem stacjonarnych i mobilnych systemów teleinformatycznych przeznaczonych do wsparcia operacji i misji wojskowych oraz w centrach monitorowania, wykrywania i zapobiegania zagrożeniom w cyberprzestrzeni. Będą mogli również uczestniczyć w ćwiczeniach wojskowych z komponentami sił sojuszniczych państw NATO podczas rozwijania i utrzymania systemów teleinformatycznych oraz systemów łączności przewodowej, radiowej, radioliniowej i satelitarnej.

Absolwenci kierunku technologie elektroniczne i telekomunikacyjne będą przygotowani do obsługi systemów teleinformatycznych instalowanych w nowych typach uzbrojenia, w tym w czołgach K2 i Abrams, radiostacji programowalnych oraz systemów łączności satelitarnej. Będą zajmować się również sieciocentrycznymi rozwiązaniami teleinformatycznymi dla systemów wsparcia dowodzenia, kierowania środkami walki i rozpoznania oraz monitorowaniem i zwalczaniem zagrożeń w cyberprzestrzeni.

Studia dla przyszłych oficerów w Wojskowej Akademii Technicznej realizowane są na siedmiu wydziałach akademickich: Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, Cybernetyki, Elektroniki, Inżynierii Lądowej i Geodezji, Inżynierii Mechanicznej, Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa oraz Nowych Technologii i Chemii. Każdy student wojskowy otrzymuje miesięczne uposażenie. Na pierwszym roku studiów wynosi ono ponad 4960 zł i wzrasta w kolejnych latach nauki.  Podchorążowie mają zapewnione bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie i umundurowanie.

Ewa Jankiewicz, źródło: WAT

Dyskusja (0 komentarzy)