Aktualności
Szkoły wyższe
26 Marca
Opublikowano: 2019-03-26

Studia przygotowujące do pracy w środowisku korporacyjnym

Studenci anglojęzycznego kierunku International Business na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach szkolą się na nowoczesnym systemie ERP – SAP Business One. Ich edukację wspiera firma Altab SA – Złoty Partner SAP.

Kierunek International Business oferuje unikalny i nowoczesny program z zakresu biznesu międzynarodowego oparty na solidnych podstawach ekonomii, prawa, finansów i zarządzania. W trakcie realizacji programu student poznaje najbardziej aktualne zjawiska zachodzące w europejskiej i globalnej gospodarce oraz międzynarodowe uwarunkowania prowadzenia biznesu. Zdobywa wiedzę na temat tych struktur i sposobów funkcjonowania, co jest podstawą podejmowania decyzji przez współczesnych menedżerów. Dlatego tak ważne jest, by już w trakcie studiów studenci pracowali na najnowocześniejszych systemach wykorzystywanych w biznesie. Takim oprogramowaniem jest właśnie SAP Business One.

– Dzięki kontynuacji współpracy z firmą Altab studenci kierunku International Business poznają na zajęciach z przedmiotu Business Information Systems działanie nowoczesnych zintegrowanych systemów informatycznych dla biznesu w praktyce. Zgodnie z naszymi oczekiwaniami firma Altab zapewnia nam możliwość korzystania z SAP Business One w celach dydaktycznych w angielskiej wersji językowej, co jest kluczowe podczas prowadzenia zajęć z udziałem studentów zagranicznych – mówi prowadząca zajęcia dr inż. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz z Katedry Informatyki.

– Współpracę z uczelniami wyższymi wpisaliśmy na stałe do kalendarza firmy Altab. Z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach rozpoczynamy kolejny, już 5 rok wspólnych działań. Powodów, dla których wspieramy kształcenie studentów, umożliwiając im pracę z systemem SAP Business One, jest wiele. Najważniejszy z nich, to przede wszystkim ogromna szansa dla młodych ludzi na zdobycie praktycznych umiejętności, już na etapie nauki. Studenci, którzy kiedyś będą być może zarządzać przedsiębiorstwem, powinni znać najpopularniejszy i jeden z najlepszych systemów klasy ERP na świecie – podkreśla Paweł Matejko, CEO Altab, Project Manager z 16-letnim doświadczeniem z SAP, mający na koncie ponad 220 wdrożeń SAP Business One.

Altab SA, Złoty Partner SAP, jest integratorem oprogramowania specjalizującym się w implementacji systemów wspomagających zarządzanie dla dużych i średnich przedsiębiorstw. Spółka jest zdecydowanym liderem we wdrożeniach SAP Business One – uruchomiła niemal 200 instalacji SAP Business One różnej wielkości i w różnych branżach. Altab Centrum Serwisowe SAP Business One otacza stałą opieką serwisową ponad 3500 użytkowników tego systemu, gwarantując im nieustanny rozwój aplikacji SAP Business One, ciągłość pracy i bezpieczeństwo. Profesjonalny HOT-LINE, największa liczba oddziałów i najliczniejsza sieć partnerów rozszerzonego Partnerstwa SAP (EBM), daje gwarancję szybkiego i bezpośredniego kontaktu z wysokiej klasy specjalistami.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach to jedna z pięciu publicznych uczelni ekonomicznych w kraju, największa i najstarsza uczelnia tego typu na Śląsku. Od początku stawia na edukację w zakresie wiedzy o nowoczesnej gospodarce oraz na współpracę z biznesem i administracją publiczną. Kształci na kierunkach o profilach ogólnoakademickim i praktycznym. Studenci korzystają z licznych stypendiów oraz programów zagranicznych w ponad 400 firmach i blisko 200 uczelniach partnerskich na całym świecie. Uczelniana baza pracodawców obejmuje rocznie ok. 1500 ofert pracy i blisko 700 ofert praktyk. Według danych z 3. edycji badania w ramach ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA), zleconego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wynika, że to absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, zarówno wśród 5 publicznych uczelni ekonomicznych w kraju, jak i w województwie śląskim, wśród wszystkich uczelni publicznych, średnio najszybciej podejmują pierwszą pracę po uzyskaniu dyplomu (1,88 miesiąca).

Izabela Okarmus

Dyskusja (0 komentarzy)