Aktualności
Szkoły wyższe
29 Marca
Opublikowano: 2017-03-29

Studiuj biotechnologię w Rzeszowie

Od nowego roku akademickiego Uniwersytet Rzeszowski zmienia konwencje realizacji zajęć na kierunku biotechnologia. Studenci będą kształcić się w obiektach zlokalizowanych na terenie Rzeszowa. Tym sposobem, w jednym miejscu będą mogli korzystać z całej nowoczesnej infrastruktury UR.

Uniwersytet Rzeszowski, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów, podjął decyzję, że wraz z nowym rokiem akademickim studenci biotechnologii będą kształcić się na terenie Rzeszowa, co zapewni łatwiejszy dostęp do nowoczesnej infrastruktury naukowo-badawczej.

W związku ze zmieniającą się sytuacją na rynku pracy, Instytut Biotechnologii wspólnie z Wydziałem Medycznym UR, przygotował nowe bloki przedmiotowe i specjalności. W ofercie znajdą się m.in. treści z obszaru kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych, medycznych czy technicznych. Ponadto każdy student realizując przewidzianą w programie praktykę zawodową, nabędzie nowe umiejętności i kompetencje, co pomoże mu w przyszłości odnaleźć się na rynku pracy. Studenci będą mieli również możliwość wyjazdów na staże zagraniczne w ramach podpisanych umów o współpracy. Podsumowując – dzięki takiemu układowi zajęć studenci pozyskają bezcenne na rynku pracy umiejętności praktyczne.

Warto zaznaczyć, że kierunek biotechnologia, realizowany przez Instytut Biotechnologii jest jednym z bardziej elitarnych kierunków na UR. Wśród jego studentów oraz absolwentów są liczni laureaci stypendium ministra, Lund University, diamentowego grantu, generacji przyszłości czy programu wspieranego przez komisję Fulbrighta. – Dodatkowym argumentem przemawiającym za wyborem biotechnologii jest fakt, że obecnie jest to jeden z najbardziej przyszłościowych kierunków studiów. Biotechnologia wspiera obecnie wiele obszarów przemysłu, a rynek wciąż nie nasycił się specjalistami z tego obszaru – dodaje prof. Maciej Wnuk.

Proces rekrutacji trwa od 15.05 do 28.07.2017 r. Adres miejsca rekrutacji: Budynek A0 UR, ul. Pigonia 1, 35-959 Rzeszów, II piętro, sala nr 200.

Maciej Ulita

Dyskusja (0 komentarzy)