Aktualności
Szkoły wyższe
24 Października
Opublikowano: 2017-10-24

Stypendia dla Diamentów przyznane

Pięć kolejnych stypendiów dla uzdolnionych studentów oraz wparcie finansowe na realizację dwóch projektów uczniowskich – takie decyzje podjęła Kapituła Stowarzyszenia Odkrywcy Diamentów na ostatnim posiedzeniu.

Blisko trzy lata temu rektor Politechniki Białostockiej prof. Lech Dzienis zainspirował kilkunastu przedsiębiorców do założenia Stowarzyszenia „Odkrywcy Diamentów”. Stowarzyszenie, w którego skład wchodzi obecnie 14 przedsiębiorstw z Politechniką Białostocką na czele, wspiera młodych, zdolnych ludzi. Funduje stypendia i przekazuje pieniądze na realizację innowacyjnych projektów w obszarze nauk ścisłych i stosowanych. Wsparcie trafia do zespołów uczniowskich oraz do studentów Politechniki Białostockiej.

Rektor Politechniki Białostockiej prof. Lech Dzienis: – Od lutego 2015 do października 2017 roku Kapituła Stowarzyszenia rozpatrzyła wnioski o wsparcie blisko 70 projektów, dofinansowanie otrzymało 29 z nich, na łączną kwotę 145 150 zł. Od samego początku przyświecała nam myśl, żeby jak najszybciej wyłowić najbardziej utalentowanych uczniów, aby przez zainteresowanie tym programem dostatecznie blisko związali się z naszą uczelnią, a później chcieli pozostać tu na studiach, pozostać na Podlasiu.

Rektor podkreślił także, że działalność Stowarzyszenia „Odkrywcy Diamentów” jest wypełnieniem misji Politechniki Białostockiej, jako uczelni społecznie zaangażowanej, a także jest zgodna z projektem Konstytucji dla Nauki, w której apeluje się o zwiększenie społecznej odpowiedzialności uczelni oraz instytucji naukowych. Obok programu stypendialnego dla utalentowanej młodzieży Politechnika Białostocka prowadzi Uniwersytet Dziecięcy, powołała Liceum Ogólnokształcące, aktywnie wspiera regionalne Uniwersytety Trzeciego Wieku.

18 października, podczas konferencji prasowej, poznaliśmy kolejnych stypendystów i wybrane projekty, które otrzymały dotacje Stowarzyszenia Odkrywcy Diamentów. „Diamentami” zostali: Paweł Antoniuk – z kierunku informatyka (studia I stopnia) na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej; Iwona Gruszczyńska – słuchaczka studiów magisterskich na kierunkach inżynieria biomedyczna oraz mechanika i budowa maszyn na Wydziale Mechanicznym PB; Sławomir Grycuk – student studiów magisterskich na kierunkach inżynieria biomedyczna oraz mechanika i budowa maszyn na Wydziale Mechanicznym PB; Piotr Wasilewski – student studiów I stopnia na kierunku automatyka i robotyka, Wydział Mechaniczny PB. Sławomir już od 2 lat rozwija projekt bionicznej protezy ręki, do interdyscyplinarnej współpracy zaprosił obecnie Iwonę i Pawła. Natomiast celem Piotra jest stworzenie zegara i platformy do nauki programowania. Decyzję o kontynuacji programu stypendialnego odebrał także Petros Psyllos, młody wynalazca, student Wydziału Informatyki PB.

Podczas ostatniego posiedzenia Kapituła Programu przyznała także dofinansowanie dwóm  zespołom uczniowskim z Zespołu Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku. To ZSE-Print, czyli projekt rozwijany przez Jakuba Tymińskiego i Konrada Hryniewickiego. Uczniowie chcą zbudować innowacyjną drukarkę 3D, tworzącą przedmioty w technologii SLA. Drugi zespół O&O tworzą uczniowie: Bartłomiej Ostrowski i Damian Orzechowski. Otrzymane wsparcie finansowe pozwoli im na kontynuowanie prac nad projektem Inteligent Electric Bike, który zakłada konstrukcję innowacyjnego roweru elektrycznego. Mentorem obu zespołów jest nauczyciel z ZSE Ryszard Omieliańczyk.

Nabór wniosków o dofinansowanie w Programie Odkrywcy Diamentów jest ciągły. Można je składać na stronie internetowej http://odkrywcydiamentow.com.pl/.

Kolejne spotkanie Kapituły zaplanowanej jest w pierwszym półroczu 2018 roku.

Dorota Sawicka

Dyskusja (0 komentarzy)