Aktualności
Szkoły wyższe
22 Grudnia
Opublikowano: 2017-12-22

Stypendia Zarządu Województwa Pomorskiego dla najlepszych studentów UG

Zarząd Województwa Pomorskiego przyznał stypendia 38 najlepszym studentom z Pomorza, wśród których jest 12 żaków z Uniwersytetu Gdańskiego. Wysokość stypendiów wynosi 380 zł i będzie wypłacane przez 9 miesięcy w roku akademickim 2017/2018. Łącznie najlepsi studenci otrzymają blisko 130 tys. zł.

Najlepsi pomorscy studenci studiują nie tylko na terenie województwa pomorskiego. Kilka osób otrzymało stypendia za wysokie osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe studiując na innych uczelniach, m.in. w Warszawie, Toruniu, Bydgoszczy czy w Olsztynie. Najwięcej wyróżnionych studiuje na Uniwersytecie Gdańskim, Akademii Morskiej w Gdyni i Akademii Pomorskiej w Słupsku.

O stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego ubiegało się 51 osób. Komisja zdecydowała o przyznaniu 38 stypendiów, które będą wypłacane przez rok akademicki 2017/2018. Miesięczna kwota stypendium wynosi 380 zł, czyli maksymalna możliwa do uzyskania. Wyniki ogłoszono 19 grudnia 2017, a uroczysta gala wręczenia stypendiów planowana jest na drugą połowę stycznia 2018 roku.

Lista stypendystów roku akademickiego 2017/2018 z Uniwersytetu Gdańskiego

 • Balbina Hoppe
 • Kinga Konieczna
 • Bartosz Korinth
 • Katarzyna Kosińska
 • Tomasz Kowalski
 • Joanna Łaszcz
 • Jakub Maculewicz
 • Katarzyna Piękoś
 • Joanna Potulska
 • Magdalena Toruńczak
 • Wojciech Wołoszyn
 • Urszula Wykowska

Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego dla studentów przyznawane są od 2002 roku za osiągnięcia naukowe lub artystyczne lub sportowe na podstawie rokrocznie uchwalanego przez Sejmik Województwa Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów – mieszkańców województwa pomorskiego.

W roku akademickim 2017/2018 maksymalna wysokość stypendium wynosi 380 zł miesięcznie, przysługuje na okres do 9 miesięcy, za osiągnięcia naukowe lub artystyczne lub sportowe, a przyznawane jest studentowi posiadającemu średnią ocen nie mniej niż 90% średniej możliwej do uzyskania na danym kierunku, kształcącemu się na studiach pierwszego stopnia albo jednolitych studiach magisterskich lub studiach drugiego stopnia (uczelnie publiczne i niepubliczne), mieszkańcowi województwa pomorskiego – weryfikacja na podstawie oświadczenia.

Pełna lista tegorocznych stypendystów: https://ug.edu.pl/sites/default/files/_nodes/news/72263/files/stypendia_zarzadu_wojewodztwa_pomorskiego_dla_najlepszych_studentow_z_pomorza_lista_stypendystow.pdf

Monika Rogo

Dyskusja (0 komentarzy)