Aktualności
Szkoły wyższe
08 Czerwca
Opublikowano: 2018-06-08

Święto Uniwersytetu Rzeszowskiego

7 czerwca 2018 r. Uniwersytet Rzeszowski obchodził swoje święto. Ten piękny akademicki obyczaj pokazuje szacunek dla historii oraz wskazuje na wartość tego, co nazywa się „duchem akademickim.”

Pierwsza część uroczystości rozpoczęła się o godz. 10:00 w Dużej Auli UR. Poświęcona była promocjom doktorów i doktorów habilitowanych, którzy uzyskali stopnie naukowe w minionym półroczu. Tę część uroczystości prowadził prof. dr hab. Marek Koziorowski, prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą.

Po wykonaniu przez Chór Wydziału Muzyki UR pod dyrekcją dr Bożeny Stasiowskiej-Chrobak utworu Gaude Mater Polonia zgromadzonych na sali przywitał prof. dr hab. Sylwester Czopek, rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Następnie głos zabrał prof. dr hab. Marek Koziorowski: – Uroczystość promocji doktorskiej ma szczególny charakter. Jest ona bowiem końcowym, miłym akcentem wieloletniego trudu doktorów, niewymiernej opieki naukowej promotorów i życzliwej troski wielu ogniw instytucjonalnych naszej uczelni.

Na początku przedstawione zostały sylwetki doktorów habilitowanych. W kolejnej części odbyła się promocja doktorów. Po złożeniu uroczystego ślubowania, w dalszej części ceremonii dziekani poszczególnych wydziałów symbolicznie nałożyli birety nowym doktorom.

Na zakończenie tej części uroczystości prof. Sylwester Czopek podziękował zgromadzonym:Serdecznie dziękuję wszystkim promotorom za trud włożony w okresie sprawowania opieki nad doktorem i za udział w dzisiejszej uroczystej promocji. Doktorom życzę dalszego rozwijania swoich zainteresowań naukowych i wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.

Część druga obchodów Święta Uniwersytetu Rzeszowskiego rozpoczęła się o godz. 13:00 również w Dużej Auli UR.

Na początku rektor powitał zgromadzonych na uroczystości nadania godności doktora honoris causa prof. Annie Blom. Sylwetkę doktora honorowego prezentował dr hab. Paweł Grata, prof. UR, dziekan Wydziału Socjologiczno-Historycznego. Laudację wygłosił prof. dr hab. Marek Koziorowski z Wydziału Biotechnologii. Następnie nowa doktor honoris causa UR wygłosiła wykład.

Kolejna część uroczystości poświęcona była wręczeniu Medalu Wielkiego UR prezydentowi Rzeszowa Tadeuszowi Ferencowi.

Kolejną część obchodów prowadził dr hab. Wojciech Walat, prof. UR, prorektor ds. studenckich i kształcenia wspólnie z wicewojewodą podkarpacką Lucyną Podhalicz. Ta część uroczystości poświęcona była wręczeniu odznaczeń państwowych.

Ostatnia część uroczystości poświęcona była nagrodom rektora oraz nagrodom „Lider Uniwersytetu Rzeszowskiego”.

Na zakończenie uroczystości Chór Wydziału Muzyki wykonał Gaudeamus Igitur.

Maciej Ulita

Dyskusja (0 komentarzy)