Aktualności
Szkoły wyższe
23 Maja
Fot. Maciej Andrzejewski
Opublikowano: 2019-05-23

Szkoła Doktorska BioMedChem na Uniwersytecie Łódzkim

Uniwersytet Łódzki tworzy Szkołę Doktorską wspólnie z Instytutem Biologii Medycznej PAN oraz Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN. Szkoła BioMedChem będzie kształcić doktorantów w trzech dyscyplinach: naukach biologicznych, medycznych i chemicznych. 

W poniedziałek, 20 maja, podpisano list intencyjny w sprawie powołania BioMedChem. Podejmując realizację przygotowanego programu, doktorant ma możliwość uzyskania kwalifikacji na zaawansowanym poziomie, w zakresie odnoszącym się nie tylko do procesu realizacji pracy doktorskiej, ale obejmujących także trening zawodowy (wzmacnianie warsztatu badawczego oraz podnoszenie kwalifikacji w zakresie pracy dydaktycznej) i rozwój osobisty (kompetencje miękkie, w tym kształcenie umiejętności aktywnego planowania własnej kariery oraz rozwój w zakresie kreatywnego rozwiązywania problemów).

Wiedza i umiejętności nabywane podczas kształcenia przygotują doktoranta do samodzielnego planowania, projektowania i prowadzenia badań naukowych w ramach Indywidualnego Planu Badawczego – IPB. Absolwent Szkoły Doktorskiej uzyska kompetencje umożliwiające angażowanie się w indywidualne i zespołowe badania naukowe, prowadzone w krajowych i międzynarodowych zespołach badawczych, wynikiem których będzie odpowiedzialna aplikacja zdobytej wiedzy i wyników badań w innowacyjnej gospodarce i na rzecz społeczeństwa.

Doktoranci, którzy ukończą kształcenie w Szkole Doktorskiej przygotowani będą do krytycznej oceny wyników badań naukowych, stanowiących podstawę publikacji naukowych, a także prezentowania uzyskanych wyników na forum międzynarodowego środowiska naukowego.

Uniwersytet Łódzki będzie od października kształcił doktorantów w 4 Szkołach Doktorskich: Nauk Społecznych, Nauk Humanistycznych, Nauk Ścisłych i Przyrodniczych oraz BioMedChem.

Źródło: www.uni.lodz.pl

 

Dyskusja (0 komentarzy)