Aktualności
Szkoły wyższe
23 Kwietnia
Opublikowano: 2019-04-23

Szkoła Doktorska w Opolu

15 kwietnia weszło w życie zarządzenie rektora Uniwersytetu Opolskiego prof. dr. hab. Marka Masnyka, powołujące Szkołę Doktorską Uniwersytetu Opolskiego.

Szkoły doktorskie to instytucje wprowadzone do systemu szkolnictwa wyższego na mocy przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tzw. Ustawy 2.0. Ich główne zadanie polega na kształceniu doktorantów rozumianym jako przygotowanie do uzyskania stopnia doktora. Szkoły doktorskie zastąpią dotychczasowe studia doktoranckie.

Szkoła Doktorska Uniwersytetu Opolskiego od 1 października br. będzie kształciła doktorantów w następujących dyscyplinach naukowych: nauki biologiczne, nauki chemiczne, historia, nauki o polityce i administracji oraz nauki teologiczne. Kształcenie zaplanowane jest na 8 semestrów, a rekrutacja odbywać się będzie w drodze otwartego konkursu.

Zasady rekrutacji do szkoły doktorskiej oraz program kształcenia, który łączy przygotowanie do samodzielnej i zespołowej pracy badawczej oraz seminaria specjalistyczne i interdyscyplinarne, zostaną zatwierdzone przez Senat Uniwersytetu Opolskiego do końca maja. W najbliższym czasie powołani zostaną również dyrektor oraz członkowie Rady Programowej Szkoły Doktorskiej.

Źródło: UO

Zarządzenie w sprawie powołania Szkoły Doktorskiej

Dyskusja (0 komentarzy)