Aktualności
Szkoły wyższe
15 Czerwca
Opublikowano: 2022-06-15

Szkolnictwo wyższe 2021/22 w liczbach

Kolejny rok wzrostu liczby studentów odnotowały polskie uczelnie – wynika z danych udostępnionych przez Główny Urząd Statystyczny. Na poziomie wyższym kształci się dziś 1218,2 tys. osób, tj, o 2,9 tys. więcej w odniesieniu do poprzedniego roku.

To drugi rok z rzędu, gdy obserwuje się tendencję wzrostową. Przy czym zmalało tempo tego wzrostu. O ile w 2021 roku studentów było o 11,3 tys. więcej niż rok wcześniej, o tyle teraz tylko o 2,9 tys. więcej. W latach akademickich 2010/11–2019/20 liczba żaków zmniejszyła się z 1841,3 tys. do 1204,0 tys., natomiast od roku akademickiego 2020/21 nastąpił wzrost do 1218,2 tys. osób.

Systematyczny spadek zaobserwowano również w odniesieniu do liczby absolwentów, która zmniejszyła się z 497,5 tys. w roku akademickim 2010/11 do 293,4 tys. w 2019/20 (jedynie w roku akademickim 2016/17 zanotowano niewielki wzrost). W minionym roku akademickim liczba absolwentów nieznacznie wzrosła i wyniosła 297,4 tys. osób.

Większość studiujących to kobiety – stanowią 58,4% ogółu. Na studiach stacjonarnych kształci się 783,4 tys. osób (64,3% studiujących), natomiast na studiach niestacjonarnych – 434,7 tys. osób. Studia pierwszego stopnia wybrało 61,7% wszystkich żaków (751,7 tys. osób), podczas gdy na studiach drugiego stopnia uczy się 22,2% studentów, a na magisterskich jednolitych 15,7%. Najwięcej (264,2 tys.) studiuje w województwie mazowieckim, najmniej (11,7 tys.) w lubuskim.

Wśród najczęściej wybieranych grup kierunków były: biznes, administracja i prawo (22,5% wszystkich studentów), technika, przemysł, budownictwo (14%), zdrowie i opieka społeczna (12,8%) oraz nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja (12,3%).

W Polsce studiuje 89,4 tys. cudzoziemców, w tym 45,3 tys. kobiet, o 5,6% więcej niż w poprzednim roku. Większość pochodzi z krajów europejskich, przy czym najliczniejszą grupę stanowią Ukraińcy (36 tys., 40,3% wszystkich cudzoziemców), Białorusini (11,1 tys. – 12,4%) oraz Turcy (2,9 tys. – 3,2%). Studia stacjonarne podjęło 77,2 tys. cudzoziemców (86,4%). Ponad jedna czwarta wszystkich cudzoziemców (26,4 tys.) wybrała uczelnie w województwie mazowieckim.

W roku akademickim 2020/21 studia ukończyło 297,4 tys. osób, w tym 187,2 tys. (62,9%) kobiet. Większość absolwentów (185,4 tys.) ukończyło jednolite studia magisterskie oraz studia pierwszego stopnia, natomiast 37,7% było absolwentami studiów drugiego stopnia. Absolwenci najczęściej kończyli studia na kierunkach zaliczanych do grup: biznes, administracja i prawo (24%), technika, przemysł, budownictwo (15,7%), zdrowie i opieka społeczna (11,2%) oraz nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja (10,6%).

Wśród 15,7 tys. absolwentów cudzoziemców najwięcej pochodziło z Ukrainy (49,3%), Białorusi (10,1%) i Indii (4,6%). Ponad połowę absolwentów cudzoziemców stanowiły kobiety (56,4%). Studia stacjonarne ukończyło 89,2% cudzoziemców, a najwięcej osób ukończyło studia na kierunkach z grupy biznes, administracja i prawo (32,4% ogólnej liczby absolwentów cudzoziemców).

Mimo że w rejestrze POL-on figurują 362 uczelnie, dane GUS dotyczą 347 z nich – to te, które złożyły sprawozdania statystyczne. To na razie wyniki wstępne, szczegółowy raport zostanie przedstawiony pod koniec roku.

MK, źródło: GUS

 

Dyskusja (0 komentarzy)