Aktualności
Szkoły wyższe
21 Marca
Opublikowano: 2017-03-21

Techniczna PObudka

Trzy wydziały Politechniki Opolskiej: Ekonomii i Zarządzania, Inżynierii Systemów Technicznych oraz Mechaniczny zainaugurowały 11 marca br. projekt zatytułowany „Techniczna Pobudka”, którego celem jest rozwój zainteresowań technicznych dzieci i młodzieży z regionu opolskiego, brzeskiego i kędzierzyńsko-kozielskiego. W ramach realizowanego przedsięwzięcia dzieci w wieku 10-12 lat z tego pierwszego regionu otrzymały szansę zapoznania się z tematyką dotyczącą dronów.

Dr inż. Stanisław Anweiler zaznajomił młodych eksploratorów ze schematem budowy, zasadami działania i sterowania, a przede wszystkim z bezpieczeństwem stosowania bezzałogowych statków powietrznych. Inni reprezentanci uczelni, Tomasz Ciecierski i Maciej Gruszecki, wcielili się w postacie bankierów, prowadząc w ten sposób grę symulacyjną zawierającą elementy ekonomii Chłopska Szkoła Biznesu, która uczy zarówno logicznego myślenia, jak również odpowiedniego planowania. Dzieci z regionu brzeskiego wysłuchały wykładu dr. inż. Jacka Wydrycha omawiającego tematykę architektury i budownictwa oraz ich powiązania z otaczającym środowiskiem, co miało uświadomić najmłodszemu pokoleniu potrzebę dbania o środowisko naturalne i jednocześnie uzmysłowić im wpływ czynników naturalnych na codzienne funkcjonowanie ludzi. Dr inż. Piotr Bębenek poprowadził z kolei warsztaty, podczas których uczestnicy mogli pogłębić swoją kreatywność, odkrywając tajniki świata wirtualnego i zaawansowanych technologii. Grupa wywodząca się z regionu kędzierzyńsko-kozielskiego za sprawą dr inż. Małgorzaty Adamskiej zdobyła wiedzę na temat historii pieniądza i podstaw ekonomii, a korzystania z zasobów Ewy Jakuczek (dyrektor Instytutu Konfucjusza działającego przy Politechnice Opolskiej), która prowadziła zajęcia wraz z chińskimi lektorami, zaowocowało opanowaniem podstaw kultury chińskiej, sztuki kaligrafii oraz słownictwa.

Realizowany projekt dofinansowany jest w ramach programu Uniwersytet Młodego Odkrywcy ustanowionego Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 24 sierpnia 2016 r.

az

(źródło: wu.po.opole.pl)

Dyskusja (0 komentarzy)