Aktualności
Szkoły wyższe
05 Maja
Źródło: www.p.lodz.pl
Opublikowano: 2020-05-05

Technologia chemiczna na PŁ z europejskim certyfikatem

Kierunek technologia chemiczna prowadzony na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej otrzymał europejski certyfikat EUR-ACE Label (European Accredited Engineering Bachelor Degree).

Kierunek przeszedł pomyślnie akredytację Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych. Eksperci po analizie Raportu Zespołu Oceniającego przyznali akredytację na 5 lat, czyli na maksymalny okres przewidziany przepisami. Tym samym Wydział Chemiczny potwierdził, że kształci inżynierów technologii chemicznej na najwyższym poziomie.

– Eksperci w swojej ocenie podkreślili silne strony wydziału. Należy do nich m.in. znakomite wyposażenie laboratoriów technologicznych, tak ważne w praktycznym przygotowaniu inżynierów do pracy zawodowej. Szczególną uwagę Komisja zwróciła na laboratorium z technologii polimerów, pozwalające odtwarzać procesy przemysłowe w mniejszej skali. Zdaniem KAUT podnoszeniu jakości kształcenia sprzyja też aktywnie działająca przy wydziale Rada Biznesu oraz zaangażowanie w proces dydaktyczny doświadczonych specjalistów z przemysłu. W czasie procesu prowadzącego do przyznania akredytacji zauważone zostało też zaangażowanie studentów wydziału w prace badawcze kończące się często publikacjami naukowymi, a także aktywna działalność studentów w ramach kół naukowych – zauważa prof. Małgorzaty Iwony Szynkowskiej, dziekan Wydziału Chemicznego PŁ.

Akredytacja KAUT jest procesem, który skupia się na zapewnianiu jakości kształcenia zgodnej z najlepszymi europejskimi standardami oraz wymogami otoczenia społeczno-gospodarczego uczelni. Jej otrzymanie jest też potwierdzeniem wysokiego poziomu naukowego, bez którego nie jest możliwe prowadzenie zajęć w ścisłym związku z najnowszymi badaniami.

Ewa Chojnacka, źródło: PŁ

 

Dyskusja (0 komentarzy)