Aktualności
Szkoły wyższe
24 Maja
Opublikowano: 2017-05-24

Technologiczny powiew wiosny na UMCS – konkurs fotograficzny

Studenckie Koło Naukowe Infobrokeringu i Nowych Technologii „InfoHunters” organizuje konkurs fotograficzny „Technologiczny powiew wiosny na UMCS”. Inicjatywa adresowana jest do wszystkich studentów uczelni oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych zainteresowanych fotografią i nowymi technologiami. Tematyką każdej pracy przesłanej do konkursu powinno być wykorzystanie, zastosowanie lub propagowanie nowych technologii na terenie kampusu (terytorialne powiązanie pracy z kampusem UMCS jest obowiązkowym warunkiem uczestnictwa).

Zgłoszenie fotografii do konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku w formie elektronicznej na adres: infohunters@outlook.com. Zdjęcie powinno być w formacie JPG, PNG, bądź TIFF, a wielkość pliku nie może przekroczyć 15 MB (w razie potrzeby uczestnik zostanie powiadomiony o konieczności nadesłania na adres organizatora zdjęcia w lepszej rozdzielczości).

Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 1 pracę.

W e-mailu przesłanym na adres organizatora powinny znajdować się następujące informacje: dane personalne uczestnika (imię, nazwisko); adres zamieszkania; numer telefonu, adres e-mail; plik JPG podpisany nazwiskiem autora; tytuł fotografii, jeśli został nadany przez Autora; data i miejsce wykonania fotografii (data zrobienia fotografii nie może być wcześniejsza niż 1.01.2017 r.).

Zgłoszenia będą przyjmowane do 15 czerwca 2017 r.

Na zwycięzców czekają następujące nagrody:
–  za I miejsce:  tablet + dyplom i ekspozycja pracy na wystawie pokonkursowej;
–  za II miejsce: czytnik ebook + dyplom i ekspozycja pracy na wystawie pokonkursowej;
–  za III miejsce: okulary wirtualnej rzeczywistości VR + pilot do urządzeń mobilnych + dyplom i ekspozycja pracy na wystawie pokonkursowej;
–  za IV miejsce: nagroda niespodzianka.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie dostępnym na: http://infohunters.umcs.lublin.pl/regulamin/

Aneta Adamska

Dyskusja (0 komentarzy)