Aktualności
Szkoły wyższe
10 Marca
Opublikowano: 2020-03-10

Troje chętnych do fotela rektora PWSZ w Tarnowie

Troje kandydatów wyraziło chęć startu w wyborach na rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Zwycięzca będzie pełnił swoją funkcję tylko do końca sierpnia.

Społeczność akademicką PWSZ w Tarnowie czekają w tym roku podwójne wybory. To pokłosie decyzji ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina, który pod koniec stycznia wygasił mandat dotychczasowej rektor prof. Jadwidze Lasce. Zdaniem resortu, miała ona złamać przepisy ustawy dotyczące pracy poza macierzystą uczelnią. W komunikacie MNiSW zaznaczono, że „Rektor posiadała zgodę Senatu na dodatkowe zatrudnienie, ale już nie na wykonywanie dodatkowego zajęcia zarobkowego”, a tym było „wykonywanie recenzji w postępowaniach o nadanie stopnia dr hab. (postepowaniach awansowych) w innych uczelniach (na podstawie odrębnych umów cywilnoprawnych)”. Tymczasem zgoda Senatu dotyczyła jedynie prowadzenia wykładów na krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, obowiązki rektora przejął najstarszy członek Senatu uczelni dr hab. inż. Józef Kania, prof. PWSZ.

Wybory uzupełniające, na dokończenie kadencji 2016–2020, odbędą się 31 marca. Zamiar ubiegania się o fotel rektora wyraziło troje kandydatów:

  • dr hab. Małgorzata Kołpa, prof. PWSZ – obecna prorektor ds. współpracy i rozwoju. Ukończyła Wydział Pielęgniarstwa na Akademii Medycznej we Wrocławiu. Od 2003 roku zatrudniona jest na stanowisku wykładowcy w Zakładzie Pielęgniarstwa Instytutu Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie (od 2012 r. – kierownik tej jednostki). Koordynator przedmiotu neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne. Jej działalność naukowa obejmuje badania z obszaru zdrowia publicznego połączone z edukacją zdrowotną w zakresie kształtowania prozdrowotnego stylu życia wśród dzieci, młodzieży szkolnej i ich rodzin.
  • dr hab. Michał Nowrocki, prof. PWSZ – historyk literatury. W roku 1999 jako asystent związał się z Zakładem Filologii Polskiej Instytutu Humanistycznego PWSZ, gdzie od roku 2011 pracuje na stanowisku profesora. Jest autorem siedmiu książek, w tym czterech monografii, podręcznika dla szkół średnich, dwóch powieści oraz kilkudziesięciu artykułów i szkiców krytycznych publikowanych m. in. w „Tygodniku Powszechnym” i „Arcanach”. Jest także opiekunem nowo utworzonej specjalności twórcze pisarstwo oraz redaktorem naczelnym „Tarnowskich Colloquiów Naukowych”.
  • dr hab. Elżbieta Osewska, prof. PWSZpracownik naukowy Zakładu Pedagogiki Instytutu Humanistycznego PWSZ w Tarnowie. Kieruje pracami Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego.

Ich zgłoszenia zweryfikuje Uczelniana Komisja Wyborcza. Zielone światło umożliwi im start w wyborach, a w przypadku zwycięstwa – kierowanie uczelnią do końca sierpnia tego roku. W wyniku kolejnych wyborów, których termin nie jest jeszcze znany, wyłoniony zostanie rektor na pełną kadencję 2020–2024.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)