Aktualności
Szkoły wyższe
16 Czerwca
Źródło: www.ump.edu.pl
Opublikowano: 2021-06-16

Trwa budowa Collegium Humanum UMP

Nowy budynek Collegium Humanum – Centrum Badań nad Człowiekiem powstaje w kampusie akademickim Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Wartość inwestycji wynosi blisko 40 mln zł. 

Realizowany projekt ma na celu integrację uczelnianych jednostek z zakresu nauk podstawowych, rozlokowanych w różnych punktach Poznania. Budynek o powierzchni 3,3 tys. metrów kwadratowych będzie miał cztery kondygnacje, w tym jedną podziemną. Swoją siedzibę znajdą tam Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej, Zakład Medycyny Środowiskowej, Zakład Immunologii oraz Katedra i Zakład Medycyny Sądowej. Wspólny obiekt ułatwi naukowcom z tych jednostek prowadzenie wspólnych prac badawczych, wzmocni także efektywność naukową.

Wśród celów badawczych Collegium Humanum wyróżniono sześć obszarów:

  • ocena wpływu szkodliwych czynników środowiskowych na organizm człowieka w oparciu o modele eksperymentalne in vitro, badania analityczne i obserwacje epidemiologiczne, w tym w szczególności analiza akumulacji toksycznych metali w ludzkich tkankach w oparciu o nowoczesny sprzęt analityczny. Udział stresu oksydacyjnego w mechanizmach toksyczności zanieczyszczeń środowiska;
  • ocena stanu i funkcji jelit (ocena stopnia przepuszczalności ściany jelita oraz stanu zapalenia jelita) w oparciu o wybrane biomarkery. Ocena profilu mikrobioty jelitowej – ocena dysbiozy jelitowej, czyli zaburzeń składu i funkcji mikrobioty jelitowej pod wpływem działania różnych czynników, głównie środowiskowych, jak dieta, styl życia, antybiotyki i inne leki, zanieczyszczenia, używki. Są one czynnikiem inicjującym/nasilającym różne stany patologiczne, m.in. otyłość i zaburzenia metaboliczne, choroby neurodegeneracyjne, autoimmunizacyjne czy zapalne;
  • nowoczesna i wydajna diagnostyka chorób oparta o techniki obrazowania i nowatorskie techniki detekcji – planowane są prace związane m.in. z identyfikacją, walidacją, opracowaniem i wdrożeniem nowych biomarkerów chorób cywilizacyjnych na podstawie metod diagnostyki obrazowej w dobrze scharakteryzowanych grupach osób (np. z predyspozycją do choroby, we wczesnej fazie choroby), a także nad rozwojem i zastosowaniem nowoczesnych metod diagnostyki obrazowej oraz opartej na innych technikach, umożliwiające wczesną identyfikację patologicznych zmian strukturalnych w obrębie układów i narządów w przebiegu chorób cywilizacyjnych połączonych z dynamiczną oceną czynnościową;
  • opracowanie innowacyjnych i skutecznych metod diagnostyki chorób cywilizacyjnych, w tym w szczególności markerów/testów wczesnego wykrywania predyspozycji do wystąpienia chorób cywilizacyjnych umożliwiających postępowanie zapobiegające rozwojowi choroby lub opóźniające jej wystąpienie lub spowalniające/łagodzące jej przebieg, a także odpowiednio wcześnie rozpoczęcie leczenia, w tym także zastosowanie terapii spersonalizowanych;
  • badania nad bakteriami lekoodpornymi i zagadnienia związane z eliminowaniem zakażeń szpitalnych – ten element wiąże się z rozwojem metod diagnostyki oraz zapobiegania m.in. zakażeniom Clostridium difficile oraz Klebsiella pneumoniae. Bakterie te stanowią znaczące ryzyko w opiece szpitalnej, a w ostatnich latach obserwowany jest znaczący wzrost zakażeń (bakterie odporne na wiele antybiotyków beta-laktamowych, także karbapenemów), stanowiące znaczące wyzwanie dla systemu opieki zdrowotnej. Ten obszar badawczy tworzy także powiązanie z genetyką;
  • badania nad metodami immunoterapii nowotworów – badania nad terapiami mającymi pobudzać układ immunologiczny do radzenia sobie z nowotworem są obecnie jednym z najważniejszych i docenianych obszarów badań, szczególnie że ten kierunek leczenia cechuje się wysoką skutecznością oraz jest znacznie mniej inwazyjny dla organizmów niż inne metody leczenia nowotworów. Istotnym wątkiem w tym obszarze są także badania nad komórkami macierzystymi otwierające perspektywy w zakresie regeneracji i odtwarzania narządów.

Collegium Humanum – Centrum Badań nad Człowiekiem powstaje w kampusie UMP przy ul. Rokietnickiej w Poznaniu. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość inwestycji to blisko 37 mln zł, z czego dofinansowanie z EFRR to 12,5 mln zł, a z budżetu państwa – ponad 1,7 mln zł.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)