Aktualności
Szkoły wyższe
13 Czerwca
Opublikowano: 2019-06-13

Trwa rejestracja na studia w UMCS

Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa internetowa rejestracja kandydatów na studia. Na większości kierunków I stopnia potrwa ona do 10 lipca br. Nieco wcześniej – do 25 czerwca można się rejestrować na kierunki studiów, na których wymagany jest egzamin wstępny przed komisją rekrutacyjną (oferta kształcenia na Wydziale Artystycznym, logopedia z audiologią na Wydziale Humanistycznym oraz pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Wydziale Pedagogiki i Psychologii).

16 lipca komisje rekrutacyjne zakończą postępowanie kwalifikacyjne na kierunkach, na których nie przeprowadza się egzaminów wstępnych. Wtedy też zostaną ogłoszone listy rankingowe i listy osób zakwalifikowanych na studia. Odbędzie się to poprzez pisemne ogłoszenie w obiektach odpowiednich wydziałów oraz umieszczenie wyników postępowania na osobistych kontach kandydatów w systemie IRK.

W dniach 18-20 lipca będą przyjmowane dokumenty w miejscach wyznaczonych przez dziekanów wydziałów i podanych do wiadomości kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (dot. kierunków innych niż prowadzone na Wydziale Artystycznym). W przypadku niewypełnienia limitu miejsc komisja rekrutacyjna ogłosi następne listy osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca.

Uczelnia oferuje kształcenie na 11 wydziałach w Lublinie i Wydziale Zamiejscowym w Puławach. Kandydaci na studia w UMCS mogą wybierać spośród niemal 80 kierunków i ok. 250 specjalności. Chętni mogą studiować także na studiach podyplomowych oraz doktoranckich. UMCS oferuje też kierunki z językiem wykładowym angielskim.

Oferta kształcenia jest stale rozszerzana i dostosowywana do oczekiwań kandydatów oraz potrzeb zmieniającego się rynku pracy. W roku akademickim 2019/2020 w ofercie UMCS znajdą się następujące, nowe kierunki studiów:

Wychowanie fizyczne – studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia prowadzone Wydziale Zamiejscowym w Puławach;
Polsko-niemieckie studia kulturowe i translatorskie – studia stacjonarne I stopnia prowadzone w języku polskim i niemieckim na Wydziale Humanistycznym UMCS oraz na Uniwersytecie w Poczdamie;
International relations – anglojęzyczne studia stacjonarne I stopnia prowadzone na Wydziale Politologii;
Prawno-administracyjny–  studia stacjonarne i niestacjonarne I oraz II stopnia prowadzone na Wydziale Prawa i Administracji

Administracja publiczna – studia stacjonarne II stopnia o profilu praktycznym prowadzone na Wydziale Politologii;
Społeczeństwo informacyjne – studia stacjonarne II stopnia prowadzone na Wydziale Politologii oraz Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki;
Analityka gospodarcza – studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia prowadzone na Wydziale Ekonomicznym;

Architektura informacji – studia stacjonarne II stopnia prowadzone na Wydziale Humanistycznym.

Katarzyna Skałecka

Dyskusja (0 komentarzy)