Aktualności
Szkoły wyższe
08 Listopada
Opublikowano: 2017-11-08

Trwa rekrutacja do projektu „Stań się konkurencyjny z UG – podnosimy kwalifikacje w małych i średnich przedsiębiorstwach”

Trwa rekrutacja do projektu Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego przygotowanego wspólnie z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego pt. „Stań się konkurencyjny z UG – podnosimy kwalifikacje w małych i średnich przedsiębiorstwach”. Celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy pracowników MŚP lub przedsiębiorstw ekonomii społecznej bądź przedsiębiorstw społecznych, w wieku aktywności zawodowej, poprzez realizację studiów podyplomowych, szkoleń i kursów. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.

Są jeszcze miejsca na bezpłatne szkolenia informatyczne i kursy językowe. Rekrutacja trwa do 15 grudnia.

Celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy 776 mieszkańców województwa pomorskiego lub osób pracujących na terenie województwa pomorskiego, pracowników małych i średnich przedsiębiorstw lub przedsiębiorstw ekonomii społecznej bądź przedsiębiorstw społecznych, w wieku aktywności zawodowej, poprzez realizację studiów podyplomowych oraz szkoleń i kursów. Projekt jest kierowany w szczególności do kobiet powyżej 50 roku życia, ale mogą z niego korzystać także osoby w różnym wieku z niepełnym wyższym wykształceniem, pod warunkiem, że są zatrudnione na umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną w MŚP lub podmiotach gospodarki społecznej (NGO’s lub spółdzielnie) albo prowadzą działalność w zakresie samozatrudnienia.

Uczestnicy projektu, w zależności od potrzeb oraz poziomu wykształcenia, mogą wybrać jedną z form wsparcia: studia podyplomowe z zakresu prawa spółek, prawa własności intelektualnej,
o tematyce finansowo – podatkowej lub związane z zarządzaniem projektami IT, szkolenia informatyczne (ECDL, CISCO), bądź kursy językowe (angielskiego lub niemieckiego). Szkolenia i kursy są bezpłatne, a koszt rocznych studiów podyplomowych jest symboliczny i wynosi 262 zł.

– Projekt „Stań się konkurencyjny z UG – podnosimy kwalifikacje w małych i średnich przedsiębiorstwach” wpisuje się w misję Uniwersytetu Gdańskiego i realizowanie dydaktyki na najwyższym poziomie, a także współpracę z otoczeniem zewnętrznym. Jako kierownik Katedry Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego UG szczególnie interesuje mnie grupa pracowników sektora małych i średnich przedsiębiorstw, dlatego wspólnie ze swoim zespołem podjęłam działania w kierunku stworzenia i realizacji projektu wsparcia. Cieszę się, że projekt jest  realizowany wspólnie z Wydziałem Zarządzania UG i Studium Języków Obcych UG. Do współpracy dołączyły również instytucje zewnętrzne, m.in. Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza oraz Pracodawcy Pomorza – mówi dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, prof. UG, z Wydziału Prawa i Administracji, kierownik projektu.

Projekt uzyskał pozytywną ocenę i otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego w kwocie 1 918 136,11 PLN na cały okres projektu czyli
3 lata (czerwiec 2017 – luty 2020).

Aktualnie oferowane formy wsparcia:

  1. Szkolenia informatyczne ECDL
  2. Szkolenia informatyczne CISCO
  3. Kurs języka angielskiego (wraz z opłaconym podręcznikiem i egzaminem na zakończenie nauki)
  4. Kurs języka niemieckiego (wraz z opłaconym podręcznikiem i egzaminem na zakończenie nauki)

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie: http://prawo.ug.edu.pl/oferta_wpia/projekt_stan_konkurencyjny_z_ug

Monika Rogo

Dyskusja (0 komentarzy)