Aktualności
Szkoły wyższe
26 Czerwca
Źródło: Geohazard
Opublikowano: 2019-06-26

Trwa rozbudowa Kampusu Zachodniego UMCS

Kampus Zachodni Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, na którego terenie znajdują się wydziały: Artystyczny oraz Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, a wkrótce także m.in. Politologii oraz Akademickie Centrum Sportowe, otrzymał imię Unii Lubelskiej.

Kampus Zachodni UMCS im. Unii Lubelskiej został usytuowany na działce znajdującej się bezpośrednio przy ul. Głębokiej. Na terenie tym swoje siedziby mają Wydział Artystyczny (Instytut Muzyki i Instytut Sztuk Pięknych) oraz Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej. W ramach realizowanych inwestycji znajdą się tam także Wydział Politologii oraz Instytut Psychologii (obecnie na etapie realizacji stanu surowego), budynek Instytutu Pedagogiki (aktualnie wykonywana jest dokumentacja projektowa) oraz Akademickie Centrum Sportowe (również w fazie projektowania).

Budynki Wydziału Politologii i Instytutu Psychologii są to dwa niezależne obiekty połączone łącznikiem o liczbie kondygnacji odpowiednio – sześć, pięć i trzy. Oba zostały zaprojektowane według wytycznych pracowników poszczególnych instytucji. Znajdują się w nich aule wykładowe (na Wydziale Politologii łącznie cztery, w tym dwie z możliwością ich połączenia przy pomocy ścianki mobilnej w jedną dużą; w budynku Instytutu Psychologii analogicznie dwie – również z możliwością połączenia w jedną), sale wykładowe i seminaryjne o zróżnicowanej liczbie miejsc – dopasowane do potrzeb różnych grup studenckich, pokoje 1- i 2-osobowe dla pracowników dydaktycznych, pomieszczenia administracji. Ponadto ulokowano tam takie pomieszczenia specjalistyczne, jak pracownie telewizyjne z pomieszczeniem nagrań i reżyserką, strzelnicę elektroniczna, laboratoria dydaktyczno-badawcze, pracownię terapeutyczną. Dodatkowo wydzielono pomieszczenia do nauki własnej studentów, kół naukowych.

W łączniku znajduje się biblioteka, barek (restauracja) z zapleczem kuchennym oraz przestrzeń rekreacyjna dla studentów. Nad łącznikiem został zaprojektowany dach „zielony” z tarasem otwartym umożliwiającym spędzanie czasu wolnego na „zewnątrz” w przerwach między zajęciami.

Budynki są wyposażone w instalacje umożliwiające w pełni prowadzenie zajęć dydaktycznych na obecnie obowiązującym poziomie. Aule do prowadzenia wykładów, szkoleń, konferencji wyposażone są w: sterowanie wszystkimi instalacjami (tj. wentylacją, klimatyzacją, nagłośnieniem, oświetleniem, roletami okiennymi, ekranem projekcyjnym, projektorem), które odbywa się z pulpitu wykładowcy; oraz sprzęt umożliwiający rejestrację wykładów i ich transmisję na żywo za pomocą łączy internetowych.

Pomieszczenia wyposażone w projektory (we wszystkich salach dydaktycznych), kabiny symultaniczne przy auli na Wydziale Politologii (umożliwiające organizację konferencji międzynarodowych oraz praktyczne warsztaty dla studentów) oraz specjalistyczny sprzęt w pracowniach telewizyjnych.

Budynki Wydziału Politologii oraz Instytutu Psychologii będą gotowe na przyjęcie studentów we wrześniu 2020 roku. Bezpośrednio przy budynku Instytutu Psychologii usytuowany będzie Instytut Pedagogiki. Jego wyposażenie techniczne nie będzie się zbytnio różniło od wymienionych wyżej obiektów. W zakresie projektowanych pomieszczeń zaplanowano m.in. dwie aule wykładowe (na 200 i 120 osób), sale wykładowe i ćwiczeniowe, ponadto pracownie specjalistyczne (tj. pracownię Montessori, pracownię Kompetentnego Nauczyciela, pomieszczenie do diagnozy neuropedagogicznej, pracownię plastyczną, fotograficzną oraz pracownię teatralno-muzyczną posiadającą scenę, pracownię taneczną) oraz pomieszczenia administracyjne, 1 i 2-osobowe pokoje dla pracowników naukowych. Otwarcie Instytutu Pedagogiki przewidziano przed rozpoczęciem roku akademickiego 2021/2022.

Obiekt Akademickiego Centrum Sportowego to przede wszystkim boisko umożliwiające prowadzenie rozgrywek ligowych na poziomie krajowym w piłkę nożną halową, siatkówkę, koszykówkę, piłkę ręczną, z trybunami mogącymi pomieścić ponad 1100 widzów. Budynek będzie wyposażony w szatnie, pomieszczenia odnowy biologicznej, salę wielofunkcyjną (organizacja szkoleń, konferencji, ale również kącik „małego widza”). Obiekt w tej formie będzie służył zarówno studentom do zajęć sportowych, jak i umożliwi organizację wydarzeń akademickich z liczną widownią. Hala wyposażona będzie w instalacje pozwalające m.in. na transmisje wydarzeń na żywo przez wozy transmisyjne stacji telewizyjnych.

Wszystkie te obiekty są dostępne dla osób niepełnosprawnych w sposób zapewniający im komfort pracy i studiowania.  Ponadto spełniają wszystkie wymagania w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego i przepisów sanitarnych. Są to również budynki o ciekawej, nowoczesnej architekturze oraz wystroju wnętrz, odpowiadające standardom XXI wieku.

W ramach Kampusu budowane są bezpośrednio przy nowych obiektach parkingi, których celem jest zapewnienie odpowiedniej liczby miejsc parkingowych dla pracowników i studentów. W ramach budynków zaprojektowana została również zieleń (trawniki, nasadzenia krzewów i drzew) wraz z elementami małej architektury umożliwiającej korzystanie nie tylko z budynków, ale również przestrzeni wokół nich.

Katarzyna Skałecka, źródło: UMCS

 

Dyskusja (0 komentarzy)