Aktualności
Szkoły wyższe
01 Grudnia
Opublikowano: 2020-12-01

Trwają prace nad federacją poznańskich uczelni

O federacji poznańskich uczelni publicznych dyskutowano podczas ostatniego posiedzenia Kolegium Rektorów Miasta Poznania, które odbyło się w formule zdalnej 23 listopada.

W spotkaniu wzięli udział: prof. Andrzej Tykarski – przewodniczący Kolegium (rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego), prof. Bogumiła Kaniewska (rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza), prof. Maciej Żukowski (rektor Uniwersytetu Ekonomicznego), prof. Krzysztof Szoszkiewicz (rektor Uniwersytetu Przyrodniczego), prof. Teofil Jesionowski (rektor Politechniki Poznańskiej), prof. Dariusz Wieliński (rektor Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego), prof. Jan Celichowski (prorektor Akademii Wychowania Fizycznego) oraz prof. Karolina Komasa (z Uniwersytetu Artystycznego).

W spotkaniu uczestniczył też prof. Andrzej Lesicki, były rektor UAM, który na początku października objął stanowisko dyrektora Centrum Integracji i Rozwoju. Przypomniał historię działań rektorów poznańskich uczelni na rzecz integracji tamtejszego środowiska naukowego:

Działania dążące do integracji poznańskiego środowiska naukowego wyrażały się przede wszystkim stwarzaniem warunków do dwustronnej lub kilkustronnej współpracy naukowej  i dydaktycznej (polegającej na wspólnym prowadzeniu studiów, czego przykładem może być neurobiologia prowadzona przez cztery poznańskie uczelnie – UPP, UMP, AWF i UAM). Współpraca przejawiała się także poprzez organizowanie rocznicowych uroczystości, takich jak wspólne obchodzenie w 2011 roku czterechsetnej rocznicy tradycji akademickich Poznania, czy rocznice 70-, 80- i 90-lecia Uniwersytetu w Poznaniu. Kulminacją tych działań była Poznańska Inauguracja Akademicka, która miała miejsce 1 października 2013 r. w Sali Ziemi. Niestety, inicjatywa ta nie była kontynuowana – wspominał prof. Lesicki.

Zaznaczył, że do rozmów powrócono po wejściu w życie Ustawy 2.0, która stworzyła podstawy prawne dla federacji. Wyrazem tego były wspólne obchody stulecia Uniwersytetu Poznańskiego wraz z deklaracją działań na rzecz federacji zawartą w uchwale senatów z 7 maja 2019 roku. Ustalenia rektorów poprzedniej kadencji, by w działaniach tych uczestniczyły nie tylko uczelnie, które wywodzą się z UP (Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Przyrodniczy, Akademia Wychowania Fizycznego oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), ale także Politechnika Poznańska, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Artystyczny i Akademia Muzyczna, znalazły odzwierciedlenie z jednej strony w pracach komisji prorektorów, z drugiej – w uchwałach podjętych w czerwcu 2020 r. przez senaty tych uczelni.

W trakcie posiedzenia wybrano Radę Programową Centrum. W jej skład wejdą prorektorzy: prof. Michał Nowicki (UMP), prof. Wojciech Sumelka (PP), prof. Piotr Goliński (UPP), prof. Elżbieta Gołata (UE), prof. Jan Celichowski (AWF) oraz prof. Karolina Komasa (UAP) i prof. Andrzej Lesicki (UAM) – przewodniczący.

Kolegium Rektorów Miasta Poznania to zespół rektorów publicznych szkół wyższych, którego głównym celem jest dalsza integracja poznańskiego środowiska naukowego oraz zacieśnienie współpracy w rozwiązywaniu wspólnych problemów dotyczących działalności naukowej, dydaktycznej, inwestycyjnej, związanej z rozwojem sportu akademickiego, opieką zdrowotną pracowników i studentów, aktywnością naukową i kulturalną. W jego skład wchodzi dziewięciu rektorów poznańskich uczelni oraz prezesi Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu.

źródło: UAM

Dyskusja (0 komentarzy)
Tagi: