Aktualności
Szkoły wyższe
10 Marca
Opublikowano: 2020-03-10

Trzech kandydatów na rektora Uniwersytetu Szczecińskiego

Trzech kandydatów wystartuje w wyborach na rektora Uniwersytetu Szczecińskiego. O tym, kto zastąpi prof. Edwarda Włodarczyka, dowiemy się 28 kwietnia.

Obecny rektor USz nie mógł ubiegać się o reelekcję, ponieważ kieruje uczelnią już drugą kadencję. Wśród zgłoszonych kandydatów jest za to były rektor prof. Waldemar Tarczyński, który stał na czele uniwersytetu w latach 2005–2012. Wcześniej był prorektorem ds. nauki (1999–2005). Obecnie pełni funkcję dziekana Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania. Z Uniwersytetem Szczecińskim związany jest zawodowo od 1983 roku. Jest specjalistą z zakresu rynków kapitałowych, giełdy papierów wartościowych, finansów, analiz ekonomiczno-finansowych, metod ilościowych oraz wycen wartości przedsiębiorstw.  Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na wykorzystaniu metod ilościowych na rynku kapitałowym, metodach inwestowania na giełdzie papierów wartościowych, zarządzaniu ryzykiem, wycenach wartości przedsiębiorstw, analizach ekonomiczno-finansowych oraz zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa. Jest autorem lub współautorem ponad 300 wycen, ekspertyz, analiz ekonomiczno-finansowych wykonanych na zlecenia z gospodarki. Zasiada w Komitecie Ekonomii PAN oraz Komitecie Statystyki i Ekonometrii PAN. Jest prezesem Polskiego Towarzystwa Statystycznego i członkiem International Atlantic Economic Society.

Drugim z kandydatów jest prof. Waldemar Gos, ekonomista specjalizujący się w rachunkowości, obecny prorektor USz ds. finansów i rozwoju. Pełni tę funkcję od 2012 roku. Ze szczecińską uczelnią zawodowo związany jest od 1988 roku, kiedy rozpoczął pracę naukowo-dydaktyczną na stanowisku asystenta. W 1992 roku uzyskał stopień naukowy doktora, a dziesięć lat później – doktora habilitowanego. W 2012 roku otrzymał nominację profesorską. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z rachunkowością. Na jego dorobek naukowy składa się około 350 pozycji z zakresu rachunkowości finansowej, zarządczej oraz sprawozdawczości finansowej. Ściśle współpracuje z podmiotami gospodarczymi jako konsultant rozwiązań ewidencyjno-księgowych, zasad sporządzania sprawozdań finansowych, a szczególnie rachunku przepływów pieniężnych. Jest członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

O fotel rektora ubiegać się będzie także prof. Andrzej Skrendo, historyk i teoretyk literatury, krytyk literacki, dziennikarz radiowy i telewizyjny. Jest dyrektorem Instytutu Literatury i Nowych Mediów na USz. Wykłada poetykę, jest badaczem twórczości Tadeusza Różewicza i autorem prac o literaturze współczesnej. Wydał m. in. książki: „Tadeusz Różewicz i granice literatury. Poetyka i etyka transgresji”(2002), „Poezja modernizmu. Interpretacje”(2005), „Przodem Różewicz”(2012), „Falowanie nowoczesności. Szkice krytyczne” (2013). Opracował i poprzedził wstępem „Wybór poezji”Tadeusza Różewicza (2016). W 1994 roku rozpoczął pracę dziennikarską w Polskim Radiu Szczecin. Był też kierownikiem Redakcji Literackiej II Programu Polskiego Radia.

Wyboru rektora na Uniwersytecie Szczecińskim kolegium elektorskie dokona 28 kwietnia.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)