Aktualności
Szkoły wyższe
17 Marca
Opublikowano: 2020-03-17

Trzech kandydatów ubiega się o fotel rektora UM w Lublinie

Trzech kandydatów powalczy o stanowisko rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Wybory zaplanowano 21 kwietnia. 

Obecny rektor, prof. dr hab. n. med. Andrzej Drop, kieruje uczelnią już drugą kadencję, dlatego nie może wziąć udziału w wyborach, wyłaniających władze na kolejne cztery lata. Do 16 marca można było zgłaszać kandydatów na to stanowisko. W tym terminie pojawiły się trzy kandydatury, które teraz zostaną zaopiniowane przez Senat uniwersytetu.

Chęć ubiegania się o fotel rektora wyraził obecny prorektor ds. nauki prof. dr hab. n. farm. Dariusz Matosiuk. Jest absolwentem Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 1982 roku podjął pracę w Katedrze i Zakładzie Syntezy i Technologii Chemicznej Środków Leczniczych na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej w Lublinie (poprzedniczka UM). Od tamtego czasu jest bez przerwy związany z uczelnią. Doktorat obronił w roku 1991, a habilitację uzyskał w 2003 roku. Nominację profesorską otrzymał w 2013 roku. Od roku 1996 kieruje Katedrą i Zakładem Syntezy i Technologii Chemicznej Środków Leczniczych. Jego zainteresowania zawodowe obejmują syntezę i projektowanie leków, szczególnie leków aktywnych w centralnym układzie nerwowym, leków przeciwnowotworowych i przeciwwirusowych. Jest autorem i współautorem ponad 70 prac naukowych, 35 patentów i zgłoszeń patentowych.

Kolejnym pretendentem jest dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego prof. dr hab. n. med. Ryszard Maciejewski. W 1979 roku ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Lublinie. W 1988 roku został doktorem, a w 1993 r. – uzyskał habilitację. Tytuł profesora nauk medycznych otrzymał w 2001 roku. Od 2010 roku kieruje Katedrą i Zakładem Anatomii Prawidłowej Człowieka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. W latach 2005–2012 był prorektorem ds. nauki UM. W latach 1995–1999 organizował z ramienia rektora Oddział Anglojęzyczny. Zasiada w radach naukowych Instytutu Medycyny Wsi i Instytutu Weterynarii w Puławach. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, Towarzystwa Chirurgów Polskich, Towarzystwa Medycyny Społecznej, Towarzystwa Medycyny Ratunkowej i Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, a także International Medical Association for Experimetal Research, American Association for the Advancement of Science, International Association of Medical Colleges.

Trzecią zgłoszoną kandydaturą jest dziekan Wydziału Lekarskiego prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska. W roku 1986 ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Lublinie. W 1992 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych, w 2001 – habilitację, a w 2005 – tytuł profesora nauk medycznych. W 1986 roku rozpoczął pracę w Katedrze i Zakładzie Farmakologii jako asystent-stażysta, a w 1987 roku w Katedrze i Klinice Nefrologii AM w Lublinie, gdzie pracuje do chwili dziś. Od 1 maja 2003 roku pełni funkcję ordynatora Oddziału Nefrologii i Nadciśnienia Tętniczego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie. Jest członkiem American Society of Nephrology oraz European Dialysis and Transplantation Association, American Society of Internal Artificial Organs, American Heart Association, Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego i Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. Od 2007 roku zasiada w Komisji Nefrologicznej Wydziału Patofizjologii Polskiej Akademii Nauk.

MK, źródło: UML

Dyskusja (0 komentarzy)