Aktualności
Szkoły wyższe
27 Lipca
Opublikowano: 2022-07-27

Trzy kolejne polskie uczelnie w gronie Uniwersytetów Europejskich

Trzy kolejne polskie uczelnie dołączyły do grona Uniwersytetów Europejskich. W tegorocznej edycji programu status ten uzyskały konsorcja z udziałem Politechniki Koszalińskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Uniwersytety Europejskie to ponadnarodowe alianse instytucji szkolnictwa wyższego. Łączy je długoterminowa strategia w obszarze kształcenia, promocja europejskich wartości oraz wzmacnianie europejskiej tożsamości. Ich powstanie ma na celu zwiększenie mobilności studentów, kadry akademickiej i środowiska naukowego, a także wspieranie jakości, integracji i konkurencyjności europejskiego szkolnictwa wyższego. Sama idea to pomysł prezydenta Francji Emmanuela Macrona, który w 2017 roku zaproponował utworzenie sieci uniwersytetów ze wspólnymi programami studiów, dyplomami i prowadzących zaawansowane badania naukowe.

Pilotażowy nabór Komisja Europejska ogłosiła w 2018 roku. Rok później odbyła się druga odsłona konkursu. W rozstrzygniętej właśnie trzeciej edycji wyłoniono cztery nowe konsorcja. W trzech z nich uczestniczą polskie uczelnie.

Politechnika Koszalińska w sojuszu EU4DUAL współpracuje z: Mondragon Unibertsitatea (Hiszpania – lider), Duale Hochschule Baden-Württemberg (Niemcy), FH JOANNEUM Gesellschaft mbH (Austria), Savonia-ammattikorkeakoulu (Finlandia), École Supérieure des Technologies Industrielles Avancées (Francja), Neumann János Egyetem (Węgry), Visoka poslovna škola PAR (Chorwacja), Malta College of Arts, Science and Technology (Malta). Ich celem jest kształcenie praktyczne – wszyscy partnerzy mają doświadczenie w tym obszarze wyniesione ze współpracy z otoczeniem w swoich regionach. W założeniu inicjatorów sojusz ma być największą na świecie instytucją kształcenia dualnego, w której standardy akademickie i biznesowe będą się wzajemnie przenikać.

Chcemy udoskonalić – na poziomie lokalnym, krajowym i ogólnoeuropejskim – zasady współpracy między systemem edukacji wyższej i otoczenia społeczno-gospodarczego. Opracujemy wspólne programy kształcenia dla kierunków praktycznych i studiów dualnych, a także zainicjujemy badania naukowe w tym obszarze. Kolejnym wyzwaniem będzie stworzenie odnoszącego się do idei life long learning systemu tzw. mikroreferencji (microcredentials), tzn. szkoleń, certyfikatów czy uznawania efektów uczenia się zdobytymi poza szkolnictwem – zapowiada dr hab. Krzysztof Wasilewski, prof. PK, prorektor ds. kształcenia Politechniki Koszalińskiej.

Już w tej chwili zachodniopomorska uczelnia ma w swojej ofercie kierunki praktyczne, przygotowane wspólnie z przedsiębiorstwami i instytucjami gospodarczymi. Z pewnością możliwości te zwiększy uczestnictwo w sojuszu, w którego uczelniach członkowskich kształci się ponad 80 tys. studentów. Przewiduje się, że co najmniej połowa z nich weźmie udział w projekcie międzynarodowej mobilności.

 

Dyskusja (0 komentarzy)