Aktualności
Szkoły wyższe
04 Lipca
Opublikowano: 2023-07-04

Trzy nowe polskie Uniwersytety Europejskie

Trzy kolejne polskie uczelnie dołączyły do grona Uniwersytetów Europejskich. W tegorocznej edycji programu status ten uzyskały konsorcja z udziałem Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie, Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki i Uniwersytetu SWPS.

Uniwersytety Europejskie to ponadnarodowe alianse instytucji szkolnictwa wyższego. Łączy je długoterminowa strategia w obszarze kształcenia, promocja europejskich wartości oraz wzmacnianie europejskiej tożsamości. Ich powstanie ma na celu zwiększenie mobilności studentów, kadry akademickiej i środowiska naukowego, a także wspieranie jakości, integracji i konkurencyjności europejskiego szkolnictwa wyższego. Sama idea to pomysł prezydenta Francji Emmanuela Macrona, który w 2017 roku zaproponował utworzenie sieci uniwersytetów ze wspólnymi programami studiów, dyplomami i prowadzących zaawansowane badania naukowe.

Pilotażowy nabór Komisja Europejska ogłosiła w 2018 roku. Do czwartego już konkursu zgłoszono 65 wniosków. Spośród nich wyłoniono siedem nowych konsorcjów oraz zdecydowano o wsparciu 23 dotychczasowych. Każde otrzyma na realizację założonych celów ok. 14,4 mln euro na cztery lata. Wśród beneficjentów znalazły się także polskie uczelnie.

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie w konsorcjum COLOURS (COLlaborative innOvative sUstainable Regional univerSities) współpracuje z: Universität Paderborn (Niemcy – lider), Universidad de Castilla-La Mancha (Hiszpania), Università degli Studi di Ferrara (Włochy), Université du Mans (Francja), Högskolan Kristianstad (Szwecja), Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (Chorwacja), University St. Kliment Ohridski w Bitoli (Macedonia), Ventspils University of Applied Science (Łotwa). Alians zakłada współpracę pomiędzy uczelniami multidyscyplinarnymi i wieloprofilowymi, regionalnymi, które są zlokalizowane poza największymi miastami (regionów, województw, landów, prowincji), stawiają na innowacje w dydaktyce i nauce oraz na możliwie jak najszerszą współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym w kierunku zrównoważonego rozwoju.

Wiążą nas poza tym podobne problemy: odpływ młodych ludzi do większych miast, depopulacja, konieczność dostosowania oferty dydaktycznej z potrzebami regionu, z oczekiwaniami lokalnych przedsiębiorców. Dlatego chcemy opracowywać programy nauczania w porozumieniu z interesariuszami zewnętrznymi, tj. przedstawicielami biznesu, organizacjami non-profit, samorządem lokalnym i regionalnym, instytucjami kultury i sztuki, a także wprowadzać innowacje w dydaktyce i nauce, które zwiększyłyby atrakcyjność kierunków studiów i zatrzymały młode osoby w naszych ośrodkach, ograniczając ich migrację. Zamierzamy kształcić „na miarę”, czyli przygotowywać wykwalifikowane kadry dla konkretnych, zdefiniowanych branż – tłumaczy dr hab. Janusz Kapuśniak, prof. UJD, prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.

Dyskusja (0 komentarzy)