Aktualności
Szkoły wyższe
16 Czerwca
Źródło: www.uw.edu.pl
Opublikowano: 2020-06-16

Pięć nowych wydziałów na Uniwersytecie Warszawskim

Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Marcin Pałys, wydał dwa zarządzenia przekształcające dotychczasowe instytuty w nowe wydziały.

Faktycznie oba instytuty dotychczasowego Wydziału Filozofii i Socjologii staną się samodzielnymi wydziałami. Zatem Instytut Filozofii będzie Wydziałem Filozofii, a Instytut Socjologii stanie się Wydziałem Socjologii. Wydział Filozofii będzie odpowiedzialny za organizację i realizację kształcenia na kierunkach: bioetyka, filozofia, International Studies in Philosophy, kognitywistyka. Z kolei Wydziałowi Socjologii powierzono organizację i realizację kształcenia na kierunkach: socjologia, socjologia cyfrowa, język i społeczeństwo – interdyscyplinarne studia nad dyskursem.

Do podobnych zmian dojdzie także na dotychczasowym Wydziale Historycznym, w którym Instytut Historyczny i Instytut Archeologii awansują do rangi wydziałów, a pozostałe trzy instytuty – Muzykologii, Historii Sztuki oraz Etnologii i Antropologii Kulturowej utworzą Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce.

– Decyzja rektora jest efektem naszych oddolnych starań – mówi dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spanò, dyrektor Instytutu Historycznego UW. – Dyskusję na ten temat rozpoczęliśmy jeszcze podczas prac nad nowym statutem Uniwersytetu Warszawskiego, gdy zapadła decyzja o spłaszczeniu struktury organizacyjnej uczelni. Aby zachować podmiotowość naszych środowisk, skupionych w instytutach, konieczne było nadanie im statusu jednostki „widzianej” przez statut, czyli wydziału. Mam wrażenie, że decyzja rektora, którą wcześniej pozytywnie zaopiniował Senat UW, jest nie tylko dobra dla samorządności uczelnianej, dla przyszłości organizacji badań i dydaktyki, ale również jest wyrazem sprawiedliwości dziejowej. Struktura Wydziału Filozofii i Socjologii sięga 1968 roku i ma swe początki w pomarcowej reorganizacji struktur uniwersytetu. Instytut Historyczny powstał w 1930 roku w strukturach ówczesnego Wydziału Humanistycznego, gdyż z racji swej wielkości i znaczenia zasługiwał na podmiotowość. Niezależność tę sukcesywnie traciliśmy w ciągu minionych 20 lat na rzecz struktur wydziałowych. Po dziewięćdziesięciu latach historycy na UW ponownie staną się autonomicznym podmiotem w strukturach uniwersytetu.

Statut UW określa, że aby instytuty mogły uzyskać status wydziału muszą spełniać kryterium liczebności – zatrudnionych musi być w nich przynajmniej 40 profesorów, profesorów uczelni lub doktorów habilitowanych. Nowe wydziały rozpoczną funkcjonowanie od 1 września br.

Red.

 

Dyskusja (0 komentarzy)