Aktualności
Szkoły wyższe
04 Lipca
Opublikowano: 2019-07-04

Trzy szkoły doktorskie na UMCS

Trzy szkoły doktorskie: Nauk Humanistycznych, Nauk Ścisłych i Przyrodniczych oraz Nauk Społecznych będą funkcjonowały na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie od najbliższego roku akademickiego.

Ustawa „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” z 20 lipca 2018 r. postawiła przed uczelniami zadanie wypracowania koncepcji szkół doktorskich zapewniających kształcenie doktorantów zgodne ze standardami współczesnej nauki, dostosowanych do specyfiki ośrodków akademickich i potrzeb ich otoczenia społeczno-gospodarczego. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie będzie miał trzy takie szkoły.

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych, prowadzona będzie w dyscyplinach naukowych:

 • filozofia,
 • historia,
 • językoznawstwo,
 • literaturoznawstwo,
 • nauki o kulturze i religii,
 • sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, prowadzona będzie we współpracy z Instytutem Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie oraz Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowym Instytutem Badawczym w Puławach, w dyscyplinach:

 • matematyka,
 • nauki biologiczne,
 • nauki chemiczne,
 • nauki fizyczne,
 • nauki o Ziemi i środowisku,
 • rolnictwo i ogrodnictwo.

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych prowadzona będzie w dyscyplinach naukowych:

 • ekonomia i finanse,
 • nauki o komunikacji społecznej i mediach,
 • nauki o polityce i administracji,
 • nauki o zarządzaniu i jakości,
 • nauki prawne,
 • nauki socjologiczne,
 • pedagogika,
 • psychologia.

Celem szkół doktorskich jest zwiększenie skuteczności kształcenia doktorantów, poprawa jakości kształcenia i badań młodych naukowców ocenianych poprzez wzrost liczby ich publikacji naukowych w czasopismach o wysokim IF. Najistotniejszymi komponentami modelu kształcenia w szkole doktorskiej są indywidualny plan badawczy oraz ocena śródokresowa. Kształcenie w szkole doktorskiej trwa od 6 do 8 semestrów.

Katarzyna Skałecka, źródło: UMCS

Dyskusja (0 komentarzy)