Aktualności
Szkoły wyższe
14 Września
Fot. Andrzej Romański
Opublikowano: 2023-09-14

Trzy uczelnie utworzą Międzynarodowe Centrum Badań Kopernikańskich

Rektorzy trzech uczelni: Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie podpisali list intencyjny w sprawie utworzenia Międzynarodowego Centrum Badań Kopernikańskich. 

W Toruniu dobiega końca ostatnia część Światowego Kongresu Kopernikańskiego, który zorganizowano w 550 rocznicę urodzin światowej sławy astronoma. To inicjatywa trzech uczelni: Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a także Instytutu Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk.

Światowy Kongres Kopernikański zatoczył koło, wracając do miejsca, w którym rozpoczął się 19 lutego 2023 r. Nasza kongresowa planeta krążyła przez 210 dni wokół gwiazdy Mikołaja Kopernika, jego życia, dzieła i czasów – mówił podczas otwarcia obrad w Toruniu prof. Andrzej Sokala, rektor UMK.

Po toruńskiej inauguracji, która miała miejsce w dniu urodzin Mikołaja Kopernika, impreza przeniosła się pod Wawel, gdzie spotkali się ekonomiści, filozofowie oraz badacze historii tych dyscyplin. W czerwcu w Olsztynie rozmawiano z kolei o biografii słynnego astronoma: jego życiu, edukacji oraz działalności społecznej na Warmii, a także o zabytkach, które bezpośrednio związane są z postacią Mikołaja Kopernika.

Współpraca nawiązana podczas przygotowywania Kongresu będzie miała swoją kontynuację. Podpisano bowiem list intencyjny w sprawie utworzenia Międzynarodowego Centrum Badań Kopernikańskich. Sygnowali go rektorzy trzech uczelni organizujących ŚKK: prof. Andrzej Sokala (UMK), prof. Jacek Popiel (UJ) i prof. Jerzy Przyborowski (UWM). Jak zapisano w dokumencie, „dotychczasowe prace i dyskusje ukazują, że badania kopernikańskie nie zostały wyczerpane, a postać astronoma i jego dokonania wciąż ożywiają umysły badaczy z całego świata”. Centrum będzie służyło zatem dalszemu rozwojowi badań kopernikańskich oraz pogłębianiu i poszerzaniu kontaktów, również międzynarodowych, które zostały nawiązane dzięki Kongresowi.

Przełamanie schematu samodzielnej pracy na rzecz współdziałania często przynosi bardzo dobre efekty. Sukces Światowego Kongresu Kopernikańskiego, który miał sens tylko przy zaangażowaniu naszych trzech uniwersytetów i Polskiej Akademii Nauk, pokazuje, że dzisiejsze badania naukowe oraz ich popularyzacja powinny się odbywać jako wspólna inicjatywa – podkreśla rektor UJ.

Głównym akcentem inauguracji ostatniej części Kongresu była sesja plenarna, w czasie której ks. prof. Michał Heller wygłosił wykład o Koperniku jako relatywiście, a prof. Andrzej Udalski opowiedział o polskiej astronomii w ostatnich dekadach, nawiązując tym samym do świętowanej w tym roku setnej rocznicy powołania do życia Polskiego Towarzystwa Astronomicznego.

MK, źródło: UJ

Dyskusja (0 komentarzy)