Aktualności
Szkoły wyższe
25 Kwietnia
Źródło: www.amuz.wroc.pl
Opublikowano: 2023-04-25

Trzy wrocławskie uczelnie na rzecz wsparcia przyszłych artystów

Trzy wrocławskie uczelnie podpisały porozumienie o współpracy przy realizacji Innowacyjnego Centrum Rozwoju Artysty ICRA. W ramach projektu podejmowane będą działania na rzecz wsparcia studentów w budowaniu ich kariery zawodowej. 

W przedsięwzięciu biorą udział: Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego (lider), Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta oraz Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie filia we Wrocławiu. Ma ono na celu wsparcie kształcenia w zakresie kompetencji potrzebnych do efektywnego funkcjonowania na rynku sztuki i pracy oraz rozwoju artystycznego studentów poprzez pracę ukierunkowaną na wydobywanie naturalnego potencjału artysty.

Umowę o współpracy podpisały prorektorki: prof. dr hab. Helena Tomaszek-Plewa (AMKL), prof. dr hab. Elżbieta Czaplińska-Mrozek (AST we Wrocławiu), dr hab. Beata Mak-Sobota (ASP). Uczelnie zobowiązały się do wspólnych działań na rzecz wsparcia studentów w budowaniu ich kariery zawodowej, oferując m.in. szkolenia, kursy, warsztaty, wizyty studyjne, konsultacje, pomoc psychologiczną. ICRA to także inicjatywy służące integracji środowiska artystycznego, promocji interdyscyplinarności oraz nawiązywaniu partnerstw realizujących ideę współpracy sztuka-biznes.

Do końca grudnia ub.r. trwał trzymiesięczny pilotażowy cykl zajęć, realizowany przy wsparciu Wrocławskiego Centrum Akademickiego, który pozwolił przeprowadzić wykłady i szkolenia, warsztaty, stanowiące pomoc w uzyskaniu kompetencji efektywnego funkcjonowania na rynku pracy i zmotywowania do świadomego budowania własnej kariery zawodowej. Spośród 413 zgłoszeń do udziału w projekcie zaproszono 192 osoby. Uczestniczyły one m.in. w warsztatach z zarządzania czasem, odkrycia artystycznego Ja, coachingu, a także w wykładach z budowania artystycznej marki w zawodzie plastyka, aktora i muzyka.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)