Aktualności
Szkoły wyższe
17 Lipca
Opublikowano: 2019-07-17

Tylko do czwartku rekrutacja na Wydział Medyczny Uczelni Łazarskiego!

Do 18 lipca trwa internetowa rekrutacja studentów zamierzających kształcić się na Wydziale Medycznym na Uczelni Łazarskiego. W 2018 roku został on wyróżniony przez Polską Komisję Akredytacyjną.

Przyszli lekarze stoją właśnie przed trudnym wyborem uczelni medycznej, z jaką postanowią związać się na najbliższe lata studiów. Wśród 21 podmiotów kształcących w tym zakresie jest Uczelnia Łazarskiego, której Wydział Medyczny w ubiegłym roku został wyróżniony przez Polską Komisję Akredytacyjną, trafiając tym samym do ścisłego grona najlepszych w kraju razem z uniwersytetami medycznymi z Lublina, Poznania i Warszawy.

PKA szczególnie wysoko oceniła poziom opieki nad studentami oraz wsparcie w procesie uczenia się i osiągania efektów kształcenia. Studenci otrzymują nie tylko adekwatne do ich potrzeb wsparcie dydaktyczne, naukowe i administracyjne, ale też usługi poprawiające komfort nauki na najwyższym poziomie. Wydział sprawuje kompleksową opiekę nad osobami z niepełnosprawnością (funkcjonuje m.in. instytucja asystentów dla niepełnosprawnych kolegów i koleżanek), a także umożliwia im uczestnictwo w wielu kołach naukowych, konferencjach, kursach i projektach badawczych. Studenci chętnie uczestniczą w bardziej kameralnych i swobodnych spotkaniach zwanych „kominkami lekarskimi”, na których nauczyciele-lekarze omawiają i rozwiązują wraz ze słuchaczami interesujące dylematy oraz przypadki ze świata medycyny. Początkujący adepci sztuki lekarskiej mają możliwość wzięcia udziału w Forum Wiedzy Medycznej, podczas którego mogą zaprezentować swoje pasje naukowe. Uczelnia umożliwia im również skorzystanie z opcji asystowania podczas dyżurów lekarskich we współpracujących z nią szpitalach. Studenci, będący młodymi rodzicami, mogą oddać swoje pociechy do przyuczelnianego żłobka „ŁaZuchy”, działającego 5 dni w tygodniu i ułatwiającego godzenie nauki z rodzicielstwem.

Kształcenie lekarzy Uczelnia Łazarskiego rozpoczęła w 2017 roku jako pierwsza niepubliczna placówka w Warszawie i druga w Polsce. Zajęcia prowadzone przez doświadczonych specjalistów i praktyków z wieloletnim stażem  w renomowanych placówkach medycznych nie tylko holistycznie rozwijają kompetencje przyszłych lekarzy, ale też kształtują świadomość etosu zawodowego oraz wagę umiejętności komunikacji z pacjentem. Absolwenci wejdą na rynek przygotowani zarówno do pracy zawodowej na stanowisku lekarza (po zdaniu Lekarskiego Egzaminu Końcowego otrzymają prawo wykonywania zawodu), jak też do pełnienia funkcji zarządczych w instytucjach związanych z medycyną – przy promocji zdrowia oraz edukacji zdrowotnej.

Uczelnia oferuje żakom bogate zaplecze infrastrukturalne, w tym multimedialne materiały dydaktyczne oraz innowacyjne rozwiązania technologiczne, usprawniające proces edukacji, takie jak wydruki 3D czy zestawy fantomów-robotów umożliwiających poznanie anatomii człowieka. Na Wydziale znajduje się nowoczesne Centrum Nauk Podstawowych i Przedklinicznych, składające się z Pracowni Naukowych Podstaw Medycyny oraz z Pracowni Nauk Morfologicznych.

Internetowa rekrutacja kandydatów trwa do 18 lipca. Formularz znajduje się na stronie: https://rekrutacja.lazarski.pl/oferta/studia-polskojezyczne/lekarski/#howto.

– Zachęcam młodych studentów medycyny do zapoznania się z naszą ofertą. Co prawda nasz wydział nie jest tak duży jak na innych uczelniach i dopiero buduje swoją markę, ale ocena PKA potwierdza, że mamy potencjał na znacznie więcej. W krótkim czasie udało nam się osiągnąć bardzo wiele, a apetyty rosną. Z dumą mogę już teraz powiedzieć, że w październiku otwieramy Centrum Symulacji Medycznej, w którym studenci będą mogli ćwiczyć konkretne praktyczne umiejętności w oparciu o przyswojoną wiedzę. Dzięki takiemu nowoczesnemu ośrodkowi wyposażonemu w wysokospecjalistyczny sprzęt oraz wykwalifikowanej kadrze, gwarantujemy nauczanie medycyny na wysokim światowym poziomie. Myślę, że najbliższe lata zapowiadają się bardzo ciekawie – mówi prof. dr hab. med. Tadeusz Płusa, prodziekan Wydziału Medycznego ds. dydaktyki Uczelni Łazarskiego.

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)