Aktualności
Szkoły wyższe
23 Kwietnia
Źródło: www.aps.edu.pl
Opublikowano: 2020-04-23

Tylko jedna kandydatura w wyborach na rektora APS

Prof. Barbara Marcinkowska, obecna prorektor ds. kształcenia, jako jedyna będzie ubiegała się o fotel rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Wybory zaplanowano na 29 kwietnia.

Obecnie na czele najstarszej w Polsce uczelni o profilu pedagogicznym stoi prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski. Wprawdzie to dopiero jego pierwsza kadencja, ale z racji ustawowego limitu wieku (ur. się w 1948 roku) nie może starać się o reelekcję. Do 17 kwietnia Uczelniana Komisja Wyborcza przyjmowała zgłoszenia kandydatów na jego następcę. Okazało się, że w wyborach wystartuje jedynie dr hab. Barbara Marcinkowska, prof. APS, obecna prorektor ds. kształcenia.

Zawodowo związana jest z Zakładem Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Instytutu Pedagogiki Specjalnej w swojej macierzystej uczelni. W 1995 roku obroniła doktorat w dyscyplinie pedagogika, a w 2014 roku habilitowała się w dziedzinie nauk społecznych. Jej zainteresowania naukowe obejmują: rozpoznawanie możliwości i ograniczeń osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną i z niepełnosprawnością sprzężoną; komunikację osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną – diagnozę i wspieranie rozwoju; rehabilitację osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną i z niepełnosprawnością sprzężoną; wspieranie nauczycieli w wypełnianiu zadań wynikających z kształcenia uczniów z niepełnosprawnością w placówkach integracyjnych i ogólnodostępnych.

Akademia Pedagogiki Specjalnej została założona w 1922 roku przez obecną patronkę uczelni Marię Grzegorzewską jeszcze pod nazwą Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej. W 1970 roku został on przekształcony w samodzielną placówkę typu naukowo-dydaktycznego na prawach uczelni zawodowej, a sześć lat później, w 1976 r., już jako Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, uzyskał uprawnienia uczelni akademickiej kształcącej na poziomie magisterskim. Pod szyldem APS działa od 2000 roku. Na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych kształci dziś około 6 tys. osób.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)