Aktualności
Szkoły wyższe
14 Lipca
Źródło: www.usz.edu.pl
Opublikowano: 2020-07-14

Tytuł d.h.c. dla prof. Michaela Northa

Prof. Michael North otrzymał tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego. Ceremonia odbyła się 9 lipca podczas uroczystego posiedzenia Senatu USz.

Wyróżnienie zostało przyznane w uznaniu za wkład prof. Northa w badania nad dziejami Bałtyku, wymianę kulturalną i gospodarczą, a także działalność organizacyjną, polegającą na tworzeniu międzynarodowych sieci współpracy akademickiej w strefie Bałtyku. Z Uniwersytetem Szczecińskim jest związany przez długoletnie kontakty z badaczami z Instytutu Historycznego. Był gościem XIX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, który odbył się w Szczecinie w 2014 r. Publikował również w wydawanym przez Uniwersytet Szczeciński „Przeglądzie Zachodniopomorskim”.

Prof. dr hab. Michael North jest 34. doktorem honoris causa szczecińskiej uczelni. Urodził się 29 maja 1954 r. w Gießen (RFN). Studia z zakresu historii Europy Wschodniej, historii średniowiecznej i nowożytnej oraz slawistki na Uniwersytecie Justusa Liebiga w Gießen uwieńczył w 1979 roku pracą doktorską poświęconą badaniom porównawczym nad dobrami domeny pruskiej w II połowie XVI i I połowie XVII wieku. W 1988 roku habilitował się na Uniwersytecie Christiana Albrechta w Kilonii na podstawie rozprawy – studium obiegu pieniądza i cykli koniunkturalnych w południowym rejonie Morza Bałtyckiego na przełomie epoki nowożytnej.

Od 1982 do 1994 był kuratorem w Muzeum Historii Hamburga i w muzeum uniwersyteckim w Kilonii, ponadto w latach 1989–1994 wykładał historię średniowieczną i nowożytną na uniwersytecie kilońskim, był profesorem wizytującym na uniwersytetach w Bielefeld i Rostoku. W 1995 roku został profesorem powszechnej historii nowożytnej w Instytucie Historycznym Uniwersytetu im. Ernzta Moritza Arndta w Greifswaldzie. Na tej uczelni od 2002 r. piastuje funkcję przewodniczącego szkół doktorskich. W latach 2007–2010 r. był prorektorem ds. nauki i współpracy międzynarodowej uniwersytetu greifswaldzkiego.

Profesor North współpracuje z wieloma instytucjami naukowymi w Europie i USA. Wykładał na University of California w Santa Barbara, Getty Research Institute i Stanford University oraz w uczelniach w Holandii i Estonii. W 2014 r. otrzymał tytuł doktor honoris causa na Uniwersytecie w Tartu. Jest członkiem Academia Europaea.

Jest autorem wielu monografii oraz redaktorem prac zbiorowych z dziedziny historii ekonomii i kultury, szczególnie wymiany gospodarczej i artystycznej w regionie Morza Północnego i Bałtyku. Należą do nich m.in.: Die Amtswirtschaften von Osterode und Soldau. Vergleichende Untersuchungen am Beispiel des Herzogtums Preußen in der zweiten Hälfte des 16. und in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts (1982), Geldumlauf und Wirtschaftskonjunktur im südlichen Ostseeraum an der Wende zur Neuzeit (1440-1570) (1990), Kunst und Kommerz im Goldenen Zeitalter. Zur Sozialgeschichte der niederländischen Malerei des 17. Jahrhunderts (1992), Das Geld und seine Geschichte vom Mittelalter bis zur Gegenwart (1994), From the North Sea to the Baltic: Essays in Commercial, Monetary and Agricultural History, 1500-1800 (1996), Genuss und Glück des Lebens. Kulturkonsum im Zeitalter der Aufklärung (2003), Zwischen Hafen und Horizont: Weltgeschichte der Meere (2016). Książka Geschichte der Ostsee: Handel und Kulturen (2011) została tłumaczona na wiele języków, w tym polski pod tytułem Historia Bałtyku (2019).

Źródło: USz

Dyskusja (0 komentarzy)