Aktualności
Opublikowano: 2018-01-30

Uaktualnione porozumienie PK

Politechnika Krakowska współpracować będzie z Państwowym Gospodarstwem Wodnym „Wody Polskie”. Stosowne porozumienie, zastępujące parafowaną wiele lat temu umowę, podpisali dr hab. inż. Stanisław Rybicki, dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska PK i Aleksandra Malarz, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Bilateralna współpraca zakłada kooperację w zakresie prac naukowo-badawczych, daje także studentom możliwość uczestniczenia w badaniach terenowych, praktykach oraz warsztatach odbywających na terenie wybranych obiektów hydrotechnicznych. Strony zadeklarowały ponadto współpracę przy określaniu tematów prac licencjackich, inżynierskich oraz dyplomowych, a następnie przy ich wspólnej realizacji.

Renegocjacja dotychczasowych umów związana jest z wprowadzonymi zmianami w polskim systemie gospodarki wodnej. Od 1 stycznia br. bowiem, to Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”, podlegające Ministerstwu Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, przejęło wszelkie prawa i obowiązki wykonywane do tej pory przez inne, zobowiązane wcześniejszymi systemowymi regulacjami podmioty.

Jak podkreśla dr Rybicki, najlepszym scenariuszem na przyszłość byłoby praktyczne wykorzystanie jak największej ilości powstających na Wydziale Inżynierii Środowiska PK prac dyplomowych.

az

(źródło: pk.edu.pl)

Dyskusja (0 komentarzy)