Aktualności
Szkoły wyższe
05 Kwietnia
Źródło: www.dialog.amu.edu.pl
Opublikowano: 2020-04-05

UAM – kształcenie w czasie pandemii

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, podobnie jak wszystkie uczelnie w Polsce, pracuje w nadzwyczajnych warunkach. Wydziały i jednostki ogólnouniwersyteckie podjęły kształcenie w formie zdalnej na studiach licencjackich i magisterskich, zarówno stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.

Jak informuje prorektor UAM prof. Beata Mikołajczyk, na większości kierunków studiów w trybie online realizowanych jest obecnie nawet do 90% wszystkich zaplanowanych zajęć dydaktycznych. Na kierunkach, na których przewidziana jest duża liczba zajęć o charakterze laboratoryjnym czy warsztatowym odsetek ten wynosi od 40 do 70%. Kształcenie e-learningowe prowadzone jest głównie z wykorzystaniem platformy Moodle. Podstawowym narzędziem jest aplikacja Microsoft Teams oraz wspierająca ją, w zakresie zarządzania zespołami dydaktycznymi, aplikacja Panel Dydaktyczny napisana specjalnie dla poznańskiej uczelni.

– Wszystkie te elementy, wraz z nowo oddanym do użytku pracowników i studentów intranetem, stanowią istotną część platformy edukacyjno-komunikacyjnej, którą budowaliśmy przez ostatnich kilka lat, wspomagani środkami finansowymi z Unii Europejskiej, szczególnie w ramach projektu „Uniwersytet Jutra” – zauważa prof. Mikołajczyk, kierująca jako prorektor Szkołą Nauk Humanistycznych.

Dodaje, że seminaria dyplomowe odbywają się jako konsultacje grupowe lub indywidualne w formie wideokonferencji, a materiały dydaktyczne, fragmenty prac dyplomowych przekazywane są drogą mailową przez wykorzystywany w UAM od wielu lat system USOS. Aby wspomóc studiowanie w tych nowych warunkach, Biblioteka UAM uruchomiła dodatkową „usługę” i kopiuje oraz przesyła drogą elektroniczną zamówione przez użytkowników materiały (np. fragmenty podręczników dostępnych jedynie w wersji papierowej). Prorektor wylicza, że w aplikacji MS Teams, narzędziu coraz chętniej używanym przez wykładowców UAM, w ostatnich dwóch tygodniach utworzono blisko 2500 grup ćwiczeniowych. Cały czas trwają też prace nad uruchomieniem kolejnych przedmiotów nauczanych na odległość.

Również Szkoła Doktorska UAM oraz realizowane przez poszczególne wydziały studia doktoranckie kształcą w systemie zdalnym. Doktoranci UAM odbywają ok. 70% wszystkich przewidzianych na ten semestr zajęć w formie zdalnej. Tak prowadzone są seminaria naukowe oraz konsultacje z promotorami, a także wykłady, jak choćby ostatnio w Szkole Doktorskiej Szkoły Nauk Humanistycznych.

– Uniwersytet stara się zachęcić i wspomóc nauczycieli akademickich zarówno technicznie i metodycznie. Ogrom pracy wykonali pracownicy Centrum Informatycznego UAM, Ośrodka Wparcia Kształcenia na Odległość oraz wydziałowi koordynatorzy ds. e-learningu. Przygotowano dużo informacji, opracowano wiele instrukcji, także w formie filmów instruktażowych, dla wykładowców i studentów. Specjaliści odpowiadają także na bieżąco na pytania pracowników. Organizowane są webinaria, w ramach których prezentowane są możliwości poszczególnych narzędzi informatycznych. Przygotowujemy również dla wszystkich uczestników zajęć dydaktycznych na odległość pomocne informacje z zakresu prawa autorskiego uwzględniające wybrane aspekty pracy dydaktycznej w środowisku cyfrowym – zaznacza prof. Beata Mikołajczyk.

Prorektor zwraca uwagę, że UAM od kilku lat intensywnie przygotowywał się infrastrukturalnie i metodycznie do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik i metod e-learningu, w efekcie czego już od dawna kształcenie w takiej formie prowadzone jest w uczelni. W kurs e-learningowy wbudowane są także testy wpierające samokształcenie, quizy i inne elementy wspomagające uczenie się. Inną formą kształcenia zdalnego jest b-learning, który poza elementami e-learningu zakłada także wspólną pracę w sali zajęciowej lub kontakt online w formie telekonferencji.

– Kolejnym wyzwaniem dla nas jest możliwość przeprowadzania egzaminów „drogą elektroniczną”. Na egzamin dyplomowy czeka obecnie 144 studentów, którzy złożyli przed wybuchem pandemii swoje prace dyplomowe. To z myślą o nich przygotowujemy obecnie procedurę egzaminowania w trybie wideokonferencji. W najbliższych dniach zostanie wydane zarządzenie rektora dotyczące tych kwestii, tak aby w pierwszej połowie kwietnia mogły odbyć się pierwsze „obrony prac” przez Internet – mówi prof. Mikołajczyk, dodając, że wkrótce zostaną opracowane zasady przeprowadzania egzaminów i zaliczeń „etapowych”, tak aby uczelnia była zawczasu dobrze przygotowana na ewentualne przedłużenie okresu zawieszenia zajęć dydaktycznych w formie tradycyjnej.

W jej ocenie, wdrażana pod presją czasu zmiana formy prowadzenia zajęć dydaktycznych jest ogromnym wyzwaniem dla wszystkich wykładowców i studentów. Oznacza bowiem często wiele godzin dodatkowej pracy poświęcone przygotowaniu materiałów dydaktycznych, ale także wymaga większej determinacji i samodyscypliny. To również wysoko postawiona poprzeczka dla uniwersytetu jako instytucji, która w krótkim czasie została postawiona przed zadaniem przeorganizowania swojej działalności dydaktycznej i badawczej.

źródło: UAM

Dyskusja (0 komentarzy)