Aktualności
Szkoły wyższe
11 Lipca
Opublikowano: 2022-07-11

UAM uczelnią zaangażowaną

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jako pierwszy w Polsce otrzymał akredytację i tytuł uczelni zaangażowanej. Tytuł przyznawany jest przez międzynarodową organizację Accreditation Council for Entrepreneurial and Engaged Universities (ACEEU).

To obecnie jedyna akredytacja, która ocenia społeczne oddziaływanie uczelni na otoczenie, jakość współpracy z partnerami, wdrażanie idei społecznej odpowiedzialności, w tym celów zrównoważonego rozwoju. Podczas półtorarocznego okresu zbierania danych i pracy dwóch różnych komisji eksperckich analizie poddano piętnaście standardów przypisanych do pięciu głównych obszarów, tj.: strategia i orientacja, ludzie i potencjał organizacyjny, motywatory, edukacja, badania i trzecia misja oraz innowacje i oddziaływanie.

Uzyskanie akredytacji pozwala nam jasno komunikować obecnym i przyszłym studentom i studentkom, naszym pracownikom i pracowniczkom oraz partnerom, że społeczna odpowiedzialność i zaangażowanie są dla UAM ważne. Daje też całościowy obraz tego, co w tym obszarze zostało już zrobione, a jakie aspekty powinniśmy jeszcze udoskonalać. Mamy na to pięć lat – po tym czasie tytuł należy odnowić – komentuje prorektor ds. kadr i rozwoju, prof. Tadeusz Wallas, który zainicjował przystąpienie UAM do akredytacji.

Wręczenie tytułu miało miejsce podczas Stakeholder Forum, które pod koniec czerwca odbyło się na Uniwersytecie we Florencji. Udział w nim wzięło prawie 200 osób, m.in ekspertów i przedstawicieli uczelni z całego świata zainteresowanych rozwijaniem idei uniwersytetów przedsiębiorczych oraz zaangażowanych.

Złożona i wymagająca procedura akredytacji ACEEU i udział w finałowym forum były dla mnie bardzo wzbogacającym doświadczeniem – pozwoliły holistycznie spojrzeć na wdrażanie idei uczelni zaangażowanych na UAM, uporządkować wiele kwestii, poznać wiele wartościowych inicjatyw i innych pasjonatów tematu, dać się zainspirować do dalszych działań – komentuje Anna Schmidt-Fiedler, która koordynowała akredytacyjne działania w poznańskiej uczelni.

Do tej pory akredytację ACEEU otrzymało 13 uniwersytetów z całego świata, m.in. Universidad Carlos III de Madrid, School of Engineering of the Jönköping University, The University of Adelaide.

źródło: UAM

 

Dyskusja (0 komentarzy)