Aktualności
Szkoły wyższe
23 Lutego
Opublikowano: 2021-02-23

UAM z certyfikatem IEP-EUA

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pomyślnie zakończył procedurę międzynarodowej ewaluacji instytucjonalnej (Institutional Evaluation Programme), która przeprowadzona została przez ekspertów Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów (European University Association), największej organizacji zrzeszającej uniwersytety w Europie.  

UAM jest piątą szkołą wyższą oraz pierwszym klasycznym uniwersytetem w Polsce, który poddał się tej ewaluacji. Wcześniej prawo do posługiwania się prestiżowym znakiem jakości EUA-IEP uzyskały: Politechnika Gdańska (2018), Politechnika Łódzka (2019), Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (2019) i Politechnika Wrocławska (2020).

Zgłoszenie było dobrowolne i zostało sfinansowane przez MNiSW w ramach projektu POWER „Akredytacje zagraniczne”. W 2020 roku odbyły się dwie wizyty ewaluacyjne, z czego druga – wskutek pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 – została zorganizowana w formie cyklu spotkań online. Raport z oceny wraz z rekomendacjami został przekazany uczelni 17 lutego 2021 roku. Szczególne zainteresowanie zespół oceniający okazał nowej strukturze uniwersytetu. Z uznaniem spotkała się także infrastruktura uczelni, możliwości rozwoju dla studentów czy świetnie rozwinięta współpraca z otoczeniem zewnętrznym. Analizie poddano także system nauczania, badania oraz umiędzynarodowienie.

Znak jakości EUA-IEP jest rozpoznawalny w całej Europie. Zwiększa widoczność w europejskim obszarze szkolnictwa wyższego i ułatwia rozwijanie współpracy międzynarodowej. UAM będzie mógł się nim posługiwać przez kolejnych 5 lat.

Program oceny instytucjonalnej IEP jest narzędziem rozwijania i doskonalenia systemu zarządzania uczelnią. Oferuje ewaluację instytucji uczestniczącej w programie, wspierając ją następnie w rozwoju zarządzania strategicznego i kultury organizacyjnej.

European University Association to największa organizacja reprezentująca uniwersytety w Europie, prowadzące działalność badawczą oraz dydaktyczną, a także krajowe stowarzyszenia rektorów i inne organizacje związane z nauką i szkolnictwem wyższym. Zrzesza ponad 800 instytucji z 48 krajów. Działa na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego w Europie i reprezentuje sektor edukacji na forach społecznych i politycznych (np. Komisja Europejska, Parlament Europejski), które decydują o kształcie regulacji dotyczących edukacji wyższej.

źródło: UAM

Dyskusja (0 komentarzy)