Aktualności
Szkoły wyższe
08 Lipca
Opublikowano: 2024-07-08

UAM zaczyna współpracę z ONZ

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu będzie jedyną uczelnią w tej części Europy bezpośrednio współpracującą z Organizacją Narodów Zjednoczonych. Memorandum w tej sprawie podpisano 5 lipca w Warszawie.

Memorandum of Understanding między Organizacją Narodów Zjednoczonych a Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pięcioletniej współpracy w zakresie nauk humanistycznych i społecznych. Ma ona na celu wzmocnienie działalności badawczej ONZ, zwłaszcza w obszarze nauk behawioralnych, mocno wspieranym obecnie przez organizację. UAM, prowadząc kształcenie i badania związane z komunikacją, mediami, bezpieczeństwem, politologią, psychologią i  kognitywistyką oraz stosunkami międzynarodowymi, będzie partnerem do ścisłej współpracy i wsparcia International Hub on Behavioural Insights to Counter Terrorism in Doha (ONZ). Centrum nauk behawioralnych mieści się w Katarze i współpracuje z tamtejszym rządem.

W memorandum pojawiają się określenia dotyczące rozumienia i analizy ludzkich zachowań, bezpieczeństwa, komunikacji, terroryzmu czy walki z wykluczeniem – treści te ściśle wiążą się z zagadnieniami z zakresu nauk behawioralnych. Współpraca UAM z ONZ zadeklarowana w memorandum zakłada:

  • finansowanie badań i grup roboczych, wspólne przedsięwzięcia badawcze i inicjatywy wymiany wiedzy;
  • tworzenie centrum badawczego wspierającego rozwój wiedzy i badań w zakresie nauk behawioralnych;
  • umożliwienie pracownikom i studentom wymian i odwiedzin w centrach ONZ zaangażowanych w rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie nauk behawioralnych.

Ponadto memorandum zakłada wykorzystanie specjalistycznej wiedzy naukowców Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM i skupienie się na naukach behawioralnych, komunikacji i mediów, politycznych, stosunkach międzynarodowych oraz ich powiązaniach ze zwalczaniem terroryzmu i bezpieczeństwem międzynarodowym. Współpraca ta może obejmować również wspólne publikacje czy warsztaty.

Rozwój nauk behawioralnych, które dla BI Hub są kluczową przestrzenią wykorzystywaną w rozwoju świadomości i wiedzy z zakresu rozumienia ludzkich zachowań, przekłada się również na objęcie patronatem ONZ studiów podyplomowych z analizy behawioralnej i wykrywania kłamstwa, których program realizowany jest na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

UAM będzie jedyną uczelnią w Polsce i w tej części Europy tak bezpośrednio współpracującą z ONZ.

Małgorzata Rybczyńska, źródło: UAM

Dyskusja (0 komentarzy)