Aktualności
Szkoły wyższe
12 Maja
Opublikowano: 2020-05-12

Ubywa kandydatów do fotela rektora Uniwersytetu Szczecińskiego

Prof. Andrzej Skrendo wycofał swoją kandydaturę z wyborów na rektora Uniwersytetu Szczecińskiego. Nowego terminu głosowania, zaplanowanego pierwotnie na 28 kwietnia, jeszcze nie wyznaczono.

Urzędujący rektor prof. Edward Włodarczyk kieruje uczelnią już drugą kadencję i zgodnie z ustawowymi zapisami nie może ponownie ubiegać się o reelekcję. Na początku marca Rada Uczelni wskazała kandydatów na jego następcę. Do walki o fotel rektora USz stanęło trzech pretendentów: prof. Waldemar Tarczyński, prof. Waldemar Gos i prof. Andrzej Skrendo. Ten ostatni kilka dni temu zrezygnował. „Wycofuję zgodę na kandydowanie do pełnienie funkcji rektora Uniwersytetu Szczecińskiego złożoną 6 marca 2020 roku” – napisał w oświadczeniu.

W tej sytuacji na placu boju pozostało dwóch kandydatów. Prof. Waldemar Tarczyński stał na czele uniwersytetu w latach 2005–2012. Wcześniej był prorektorem ds. nauki (1999–2005). Obecnie pełni funkcję dziekana Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania. Z Uniwersytetem Szczecińskim związany jest zawodowo od 1983 roku. Jest specjalistą z zakresu rynków kapitałowych, giełdy papierów wartościowych, finansów, analiz ekonomiczno-finansowych, metod ilościowych oraz wycen wartości przedsiębiorstw.  Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na wykorzystaniu metod ilościowych na rynku kapitałowym, metodach inwestowania na giełdzie papierów wartościowych, zarządzaniu ryzykiem, wycenach wartości przedsiębiorstw, analizach ekonomiczno-finansowych oraz zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa. Jest autorem lub współautorem ponad 300 wycen, ekspertyz, analiz ekonomiczno-finansowych wykonanych na zlecenia z gospodarki. Zasiada w Komitecie Ekonomii PAN oraz Komitecie Statystyki i Ekonometrii PAN. Jest prezesem Polskiego Towarzystwa Statystycznego i członkiem International Atlantic Economic Society.

Prof. Waldemar Gos to ekonomista specjalizujący się w rachunkowości, obecny prorektor USz ds. finansów i rozwoju. Pełni tę funkcję od 2012 roku. Ze szczecińską uczelnią zawodowo związany jest od 1988 roku, kiedy rozpoczął pracę naukowo-dydaktyczną na stanowisku asystenta. W 1992 roku uzyskał stopień naukowy doktora, a dziesięć lat później – doktora habilitowanego. W 2012 roku otrzymał nominację profesorską. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z rachunkowością. Na jego dorobek naukowy składa się około 350 pozycji z zakresu rachunkowości finansowej, zarządczej oraz sprawozdawczości finansowej. Ściśle współpracuje z podmiotami gospodarczymi jako konsultant rozwiązań ewidencyjno-księgowych, zasad sporządzania sprawozdań finansowych, a szczególnie rachunku przepływów pieniężnych. Jest członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)